Глоби за болниците с ниски заплати

Санкция е предвидена и ако съотношението между най-ниската и най-високата брутна заплата е повече от 1:10

169
болниците

Болниците, в които заплатите са по-ниски от минималните заложени в Колективния трудов договор за сектор „Здравеопазване“, ще бъдат глобявани със санкция на управителя на НЗОК и директора на съответната РЗОК. Финансовата санкция ще от 200 до 500 лева за всеки отделен случай, а за повторно нарушение – от 500 до 1000 лева за всеки отделен случай. Това предвижда проектът на анекс на НРД 2023-2025, публикуван на сайта на Българския лекарски съюз.

Под ударите на този текст ще попаднат голяма част от областните и особено от общинските болници. За тях обаче са предвидени 60 млн. лева – по 30 млн. лева за приоритетните и 30 млн. лева за лечебните заведения в отдалечени и труднодостъпни райони. За да получат тези пари, които са само за заплати на персонала, тези болници трябва да имат договор с НЗОК за поне три клиники/отделения от специалностите вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, неврология и хирургия, да са отдалечени от най-близката друга МБАЛ над 60 минути със специализиран медицински автомобилен транспорт, да са в район с неблагоприятен географски терен – планински, полупланински и/или с неблагоприятна пътна инфраструктура и време за достъп до най-близката друга МБАЛ над 60 минути; да са единствени, които работят по договор с НЗОК за съответната дейност в общината и да имат необходимия брой медицински персонал на трудов договор с пълно работно време.

Глоби ще има и когато съотношението между максималното и минималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти в лечебните заведения е повече от 10 към 1. Тук санкциите са още по-високи – от 3000 до 5000 лева, а за всяко следващо нарушение по това изискване за календарната година неустойката скача от 8000 до 15 000 лева. Идеята на тази промяна е да се намали ножицата между заплатите на сестрите например и на директорите, които и едновременно са лекари. Така записан текстът обаче едва ли ще доведе до желания ефект, тъй като става дума за брутни заплати, а една голяма част от възнагражденията на медиците се формират и от ДМС.

С проекта на НРД се предлага и сериозно увеличение на цените в извънболничната и болничната помощ.  

Предвидено е още пациентите да могат да подписват медицинската си документация и електронно освен на хартия чрез КЕП, чрез генериран от НЗИС и изпратен на посочен от пациента телефонен номер еднократен код или чрез електронна писалка или таблет.

СПОДЕЛИ