Проф. Момчил Мавров е единственият кандидат за подуправител на НЗОК

Той е номиниран от ГЕРБ-СДС, изборът му е насрочен за 24 ноимври

333
Мавров
Проф. Момчил Мавров

Бившият началник на кабинета на служебния здравен министър д-р Асен Меджидиев – проф. Момчил Мавров, е единственият кандидат за подуправител на НЗОК. Той е номиниран от ГЕРБ-СДС, като опитът му в управлението на здравеопазването е много по-сериозен от този на управителя Станимир Михайлов. Освен че е бил началник на кабинета на здравния министър, проф. Мавров беше и председател на Надзорния съвет на касата, а преди това е заемал поста зам.-директор „Административни и икономически въпроси“ на най-голямата болница у нас – пловдивската „Св. Георги“. Той е професор по право, но и магистър по финанси и здравен мениджмънт.

След като срокът за номинации изтече тази вечер, на 20 ноември проф. Мавров ще бъде изслушан в парламентарната здравна комисия, където освен на депутати, ще отговаря и на питания от неправителствени организации и медии, които имат 3 дни да депозират своите въпроси.

Според процедурата на 24 ноември трябва да се състои изборът на подуправител в пленарна зала, като все още не е ясно каква подкрепа ще събере номинираният от ГЕРБ кандидат. От партията обаче са категорични, че проф. Мавров има повече от 10 години опит в системата на здравеопазването и притежава необходимите качества да бъде успешен подуправител на НЗОК, което означава да работи в полза на българските граждани и за повишаване на общественото доверие към фонда.

Проф. Момчил Мавров е роден на 15 май 1975 г. Завършил е висше образование с образователно квалификационна степен „Магистър“ по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2000 г. Има защитена магистърска степен по финанси в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов (2007 г.) и магистърска степен по здравен мениджмънт в Медицински университет – Пловдив (2012 г.). През 2016 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен „Доктор по право“. През 2018 г. придобива научното звание „Доцент“ в професионално направление „Право“ в Медицински университет – Пловдив, а през 2023 г. придобива научното звание „Професор“ в същото професионално направление в Медицински университет – София.

От ГЕРБ изтъкват още, че проф. Мавров е изтъкнат експерт в областта на общественото здраве, в т.ч. по въпросите на административното право и административния процес, и на правното регулиране в здравеопазването. Участник и лектор в множество публични форуми по различни въпроси и проблеми в сектор „Здравеопазване“. Автор е на 75 научни публикации, които включват 1 дисертационен труд, 4 монографии, 1 учебник и 69 научни статии и доклади, в областта на административното и медицинското право. Участвал е в преговорите, свързани с подписването на националните рамкови договори, в обсъждането и подготовката на редица нормативни актове и законодателни инициативи, в междуведомствени съвети и срещи. Доказал е високите си нравствени и професионални качества в работата си по реализирането на правата на пациенти, лекари и медицински специалисти и за повишаване на административния капацитет в сектор „Здравеопазване“.

 

СПОДЕЛИ