Финализираха договора за заем на“ Александровска“

Болницата ще получи 35 млн. лева от държавата и 5 млн. лева от ББР за покриване на част от просрочените си задължения

156

Министерският съвет одобри проект на допълнително споразумение за изменение на договор между Министерството на здравеопазването и УМБАЛ „Александровска“ за предоставяне на заем за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение. Договорът бе сключен в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 521 от 22.07.2022 г.

От МС уточняват, че УМБАЛ „Александровска“ е лечебно заведение със 100% държавно участие в капитала, с предмет на дейност осъществяване на болнична помощ, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.

С решението ще бъде финализиран проектът за осигуряване на средства – 35 млн. лева от държавата и 5 млн. лева от Българската банка за развитие, за погасяване на просрочените задължения на болницата, което ще осигури ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност, а и ще даде възможност на държавното лечебно заведение да договаря по-благоприятни търговски условия в бъдещ период.

Припомняме, проект за предоставяне на заем на най-старата болница у нас прие още правителството на Кирил Петков, но парите така и не бяха отпуснати от предишния здравен министър проф. Асен Сербезова, тъй като едно от условията беше ръководството на болницата да сключи споразумения с кредиторите си за опрощаване на лихвите. Двама от най-големите обаче – „Софарма“ и „Топлофикация“, не се отказаха от дължимите им лихви. Междувременно, служебният здравен министър д-р Асен Меджидиев отстрани директора д-р Атанас Атанасов заради натрупани само за една година нови 24 млн. лева просрочия, като назначи за временно управляващ проф. Атанас Йонков.

СПОДЕЛИ