Приеха първите мераклии за военни лекари

16 жени и 4-ма мъже започват първото по рода си у нас обучение от 18 август, десет дами пък са приети за военни сестри

2068
военни лекари

Завърши приемът на първите студенти в специалност „Военен лекар“, съобщават от Военномедицинска академия (ВМА). Така на 18 август общо 20 души – 16 жени и 4-ма мъже, започват подготовка в това направление, а 10 жени са класираните за „Военна медицинска сестра“.

Подобно обучение се провежда за първи път в България чрез тристранен проект за сътрудничество между Военномедицинска академия, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Мандатна комисия с представители от ВМА, Министерство на отбраната и Висшето военноморско училище определи окончателния списък с имената на кандидатите.

Обучението ще се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ, в редовна форма. След завършване на шестгодишния курс студентите ще получат образователно-квалификационните степени „Магистър“ по специалността „Медицина” от МУ-Варна и „Бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от ВВМУ.

Обучението в специалност „Медицина“ отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Част от квалификациите, които ще получат по време на своето обучение в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, са умения за управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Студентите ще имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят.

Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО, посочват още от ВМА.

СПОДЕЛИ