Всеки пети се кара с лекарите, за да го прегледат по-бързо

3200 медици са били жертва на физическа агресия по време на работа, според половината от пациентите те си го заслужават, а 72% искат докторите винаги да са на разположение

140
лекарите

11% от лекарите у нас се сблъскват с агресия от пациентите си или от техните близки. За близо половината от пациентите обаче докторите сами са си виновни за проявената спрямо тях агресия. Тревожните данни на социологическа агенция „Тренд“ бяха представени по време на форум, организиран от Българския лекарски съюз „Насилието над лекари – причини и възможни решения“.

3200 лекари са станали жертва по време на работа, сочат още данните от националното представително социологическо проучване на „Тренд“, което по поръчка на Българския лекарски съюз. 31% от медиците са се сблъсквали с физическа или вербална агресия по време на работа, 60% от лекарите са били свидетели на вербална агресия срещу колега, а 20% – на физическа агресия срещу колега. Цели 49% са били жертва на вербална агресия, а 10% – на физическа.

Близо една пета от пациентите споделят мнението, че агресивното поведение на пациентите спрямо лекарите може да доведе до по-бърз преглед, като най-убедени в това са хората със средно и основно образование.

Общо 83% от участниците са по-скоро или напълно съгласни с твърдението, че лекарите са длъжни да взимат безпогрешни решения, 73% смятат до някаква степен, че лекарите са длъжни винаги да са на разположение и да реагират незабавно, а 72% – че са длъжни да предоставят незабавни решения на сложни проблеми. Над половината от участниците очакват лекарите да знаят всичко по всеки въпрос.

“Tези числа не улавят истинските мащаби на проблема, но отчитат негативната тенденция, която показва, че всяка година случаите на нападения над лекари се увеличават”, коментира председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

„Темата, която ни събира днес е колкото важна, толкова и болезнена“, заяви служебният здравен министър д-р Галя Кондева. „Като лекар вярвам, че всички ние сме призвани да лекуваме и да спасяваме, но не и да търпим вербална или физическа агресия. Като министър на здравеопазването заявявам, че насилието над лекари е абсолютно недопустимо и всеки, който си е позволил подобно отношение, трябва да понесе отговорност пред закона“, подчерта тя.

„Наблюдаваме слаба, но устойчива тенденция към увеличаване на досъдебните производства за насилие над медици – лекари, други медицински лица и персонал в лечебните заведения. За тригодишен период те са общо 39“, съобщи прокурор Пенка Богданова от Върховната касационна прокуратура (ВКС). През 2021 г. те са били 10, през 2022 г. – 13, а през 2023 г. – 16. За отминалия тригодишен период прокуратурата е внесла в съда общо 33 досъдебни производства срещу 37 лица за физическа или вербална агресия срещу медици. Общо наложените санкции са 35, от тях пет ефективни присъди за лишаване от свобода и 13 условни присъди.

СПОДЕЛИ