И у нас сравняват аерозола от бездимните алтернативи с дима от цигарите

Институтът по тютюна и тютюневите изделия увеличава научноизследователския си капацитет с нова апаратура

211
дима
Снимка: Институт по тютюна и тютюневите изделия

Нова модерна апаратура за тестване и измерване на нивата на вредни вещества в дима от цигари беше инсталирана в Института по тютюна и тютюневите изделия в Марково, Пловдив. 5-каналната линейна пушална машина и анализаторът за въглероден окис са производство на световноизвестната фирма за машини и съоръжения в сектор тютюн „HAUNI“, част от групата „Кьорбер“, Германия.

„Hauni LM5“ е пушална машина, която предстои да бъде сертифицирана по ISO стандартите съвсем скоро, като тя осигурява възможност за тестване и чрез други интензивни режими на пушене, тъй като позволява дефиниране на настройките. Нейната основна функция е прецизно тестване и измерване на емисиите в цигарения дим, но за разлика от досегашната налична ротационна машина, с новата могат да се тестват вейпинг продукти, както и да се монтират специфични приставки за устройства за нагряване, с помощта на които да се събират и измерват съставките на аерозоли от нагреваеми тютюневи изделия.

„Hauni LM5“ е идеалната апаратура за научно-изследователски изследвания в нашия Институт, за разработване и изпълнение на задачи, свързани – както с определяне на контролираните компоненти в тютюневия дим – катран, никотин и СО, така и за анализ на други специфични компоненти в дима – летливи органични компоненти, ароматни амини, полициклични ароматни въглеводороди, феноли и др.“, заяви доц. д-р Мария Къшева, Директор на Института по тютюна и тютюневите изделия. „Новата апаратура дава възможност за осигуряване на контролиран въздушен поток заедно с анемометър за определяне на скоростта му, също за използване на стъклено влакнести филтри, импингери и електростатични уловители, както и системи за събиране на различни газообразни фази, устройство за определяне на обема на всмукване и възможност за определяне на профила на всмукването“, допълни тя.

CO анализаторът „Hauni C 24-2“ е другото попълнение в Института, разработен за автоматично определяне на съдържанието на въглероден окис (CO) в газова фаза на тютюневия дим. СО е един от най-опасните компененти на цигарения дим, за който, заедно с катраните и никотина, в Европейския съюз са определени максимално допустими нива в една цигара. С новия апарат, научно-изследователската работа ще бъде улеснена, а така също и мотивираща за най-младите попълнения на научния екип.

От Института заявиха, че новата апаратура ще допринесе за включването на техните експерти и научни специалисти в много повече международни проекти и проучвания, както и за членство в повече авторитетни европейски и международни експретни групи за изследвания на токсичните вещества във всякакви газообразни фази от пушене или други форми на употреба на тютюневи или никотинови изделия. Но за екипа на Института най-ценната новост е това, че апаратурата вече е приспособима чрез специални приставки за целите на измерване и на някои ключови вещества в други газови фази, различни от цигарения дим, като парата и аерозолите от вейпинг продукти и тютюн с нагряване. „Макар че световната научна общност все още очаква установяването на нови стандарти за измерване на съставки на аерозолите, тестовите задачи за вътрешни цели, ще ни дадат възможност да извършваме сравнителни анализи между емисиите на различните тютюневи и никотинови продукти“, посочи доц. Къшева.

В ситуацията на бързо навлизащи нови тютюневи и никотинови изделия на нашия и на европейския пазар, младите учени от Института с радост посрещат новината, че ще имат възможност с новата апаратура да се запознаят отблизо с химията на аерозолите от новите категории продукти, което се счита ключово в сравнителния анализ с цигарения дим и ще даде по-добро разбиране на учените, в помощ и на законодателите и регулаторите по контрола на тютюна в България.

Лабораторния комплекс за изпитване към Института по тютюна и тютюневите изделия е член на GoToLab – европейската мрежа на държавните лаборатории, на TobLabNet – глобалната мрежа на лаболаториите на СЗО, и участва в международно сътрудничество в Програма 5 на JATC – Съвместно действие за контрол на тютюна на Европейската комисия, както и участва в множество проекти, включително и в EUCS – европейско междудържавно проучване за анализ на дима за 2024 г.

Днес е Световният ден без тютюнев дим, а България е на първо място по тютюнопушене в ЕС с 40% пушачи. Явно досегашните политики за ограничаване на цигарите не са никак ефективни, след като по официални данни едва 1% са се отказали от вредния навик на за последните 5 години. Припомняме, предишното служебно правителство прие консенсус за прилагане на съвременни подходи за намаляване на вредата от пушенето. 

СПОДЕЛИ