АСП приема заявления за модерни помощни средства за 3300 хора с увреждания

Сред високотехнологичните устройства са преносим брайлов компютър, вертикализираща електрическа инвалидна количка, нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце, изработени по поръчка протези и др.

184
помощни средства

Хората с трайни увреждания вече могат да кандидатстват за високотехнологични помощни средства и медицински изделия по проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), по който ще бъдат подкрепени най-малко 3300 души. Това стана ясно по време на информационен ден по повод изпълнението на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“. Той се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и за изпълнението му са предвидени 24 млн. лв. Заявленията ще се приемат от Агенцията за социално подпомагане до 17 юли, а условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на нейния сайт www.asp.government.bg.

„Проектът е насочен към хора с увреждания в трудоспособна възраст и към деца, които могат да се включат активно в образователната система. Искаме да покажем успешни примери за това каква е била ползата от получените по него иновативни помощни средства и медицински изделия за личностното развитие на хората с увреждания“, обясни зам.-социалният министър Лазар Лазаров.

Чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства и медицински изделия се цели насърчаване на личната мобилност и достъпност на хората с трайни увреждания, подобряване на социално-икономическия им статус и активността им за социално приобщаване. Кандидатите по проекта могат да са учащи, заети, безработни или икономически неактивни, но е важно да не са получили финансова подкрепа за покупка на същото помощно средство с публични средства. На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство, в случай че отговаря на условията за достъп.

„В хода на реализирането на този проект ние привлякохме организациите на и за хората с увреждания, НЗОК и АСП, за да се гарантира неговата ефективност“, допълни Лазаров.

Високотехнологичните помощни средства са 11 вида. Сред тях са преносим брайлов компютър, брайлов дисплей, софтуер за екранни четци, вертикализираща електрическа инвалидна количка, електрически мотор за инвалидна количка, нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце, миоелектрични или модулни протези, изработвани по поръчка на база на индивидуално задание.

СПОДЕЛИ