За 10 от над 50-те безплатни лекарства за сърце първо отиваме при джипито

НЗОК публикува пълния списък с медикаментите, които от днес покрива на 100%

375
лекарства

За да получат от днес 10 от над 50-те безплатни лекарства за сърдечносъдови заболявания, пациентите първо ще трябва да посетят личния си лекар, обясниха от здравната каса. Това са медикаментите – Atenolol; Chlortalidone; Flecainide; Furosemide; Metoprolol; Propranolol; Sotalol; Spironolactone; Torasemide и Verapamil, тъй като при тях не всички показания са за кръвно, артимия, болно сърце и т.н. Така, ако здравноосигурените имат активна е-рецепта, издадена преди 1 април 2024 г. за тези лекарства, и са с диагноза, за която съответният продукт се реимбурсира с ниво на заплащане 100%, предписанието му ще е валидно за изпълнение, но заплащането от НЗОК ще е частично. В тези случаи е необходимо пациентите да бъдат уведомени, че ако желаят да се възползват от новото, по-високо ниво на реимбурсиране, могат да посетят своето джипи, което да анулира вече издаденото предписание и да напише нова е-рецепта, която да е с новия НЗОК код“, уточниха от фонда.

С цел безпроблемно изпълнение и отчитане на издадените преди 1 април 2024 г. рецепти е създадена техническа възможност да бъдат изпълнявани в аптечните софтуери електронни предписания, които съдържат едновременно частично и напълно платени лекарствени продукти, увериха още от НЗОК.

За останалите 41 лекарства не е необходимо пациентите да посетят отново своя личен лекар и могат още от днес да си ги получат напълно безплатно от аптеките. Списъкът на медикаментите, които касата ще покрива на 100%, е публикуван на интернет страницата на НЗОК, рубрика „Лекарства и аптеки”, подрубрика „Списъци с лекарствени продукти“. В него са отразени и промените за лекарствените продукти, за които има повишено ниво на заплащане, съдържащи една моносъставка, принадлежащи към международни непатентни наименования: Digoxin; Methildigoxin; Propafenone; Flecainide; Amiodarone; Pentaerithrityl; Isosorbide dinitrate; Isosorbide mononitrate; Molsidomine; Trimetazidine; Ivabradine; Clonidine; Moxonidine; Rilmenidine; Prazosin; Doxazosin; Hydrochlorothiazide; Chlortalidone; Indapamide; Furosemide; Torasemide; Spironolactone; Eplerenone; Propranolol; Sotalol hydrochloride; Metoprolol; Atenolol; Bisoprolol hemifumarate; Nebivolol; Carvedilol; Amlodipine; Felodipine; Nifedipine; Lacidipine; Lercanidipine hydrochloride; Verapamil Hydrochloride; Diltiazem; Enalapril; Lisinopril; Perindopril; Ramipril; Fosinopril; Trandolapril; Zofenopril calcium; Losartan; Eprosartan; Valsartan; Irbesartan; Candesartan; Telmisartan; Olmesartan.

От здравната каса напомнят, че новото повишено ниво на реимбурсация ще намали значително доплащането при над 600 000 пациенти.

СПОДЕЛИ