В бюлетина на НОИ: Единен портал за е-услуги, пенсии и трудови злополуки

В първия брой експертите на института разясняват и как се отпускат парични обезщетения у нас след работа в чужбина

427
пенсии

Детайлни насоки  за работа с наскоро внедрения Единен портал за електронни услуги на Националния осигурителен институт – това е уводният материал в първия брой на Информационния бюлетин на НОИ за тази година, който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката Публикации/Издания на НОИ. Това съобщиха от института.

Потребителите имат възможност се запознаят с основните функционалности на портала: заявяване на електронни услуги, свързани с пенсионното производство, с паричните обезщетения, помощи и гарантирани вземания; достъп до електронно осигурително досие, включващо електронно осигурително досие за пенсия, електронно социалноосигурително досие за осигурени и самоосигуряващи се лица и електронно социалноосигурително досие за осигурители; подаване на данни чрез  достъп до програмни продукти на НОИ.

Новите пенсионери през 2023 г. са над 100 000 – експертите на НОИ предлагат анализ на отпуснатите през миналата година пенсии с основни изводи: повече са личните пенсии за осигурителен стаж и възраст с непълен стаж и за инвалидност поради общо заболяване, намаляват отпуснатите наследствени пенсии.

През 2023 г. в Националния осигурителен институт (НОИ) са декларирани 2972 трудови инциденти, като експерти по осигуряването предлагат сравнителен анализ с оперативните данни от предходната година, както и по икономически сектори.

Какви са регламентите за отпускане на парични обезщетения за безработица след работа в чужбина  – на обществения интерес към тази нашумяла тема отговаря публикация, подробно описваща правилата и изключенията от тях.

Палитрата от материали в този брой завършва информация за международна конференция по информационни и комуникационни технологии в социалното осигуряване, организирана от Международната асоциация за социално осигуряване. Акцентите в работата й са свръхактуални теми като киберсигурност на социалните системи, цифрова устойчивост на социалните институции, изкуственият интелект като социално-технологично предизвикателство.

СПОДЕЛИ