И трите региона в ЕС с най-висока смъртност са в България

Сърдечносъдови заболявания, рак и COVID са най-честата причина за смърт на Стария континент през 2021 г., показват данните на Евростат

146
ЕС

През 2021 г. в ЕС са регистрирани 5,3 млн. смъртни случая, като основна причина за тях са заболяванията на кръвообращението, рак и COVID. Това показват обобщени данни на Евростат. От Европейската статистическа служба уточняват, че сумарно тези три заболявания съставляват 65% от причините за смърт в общността през 2021 г.

Смъртните случаи, свързани с болести на кръвообращението, възлизат на 1,71 милиона през 2021 г., което е 32% от всички смъртни случаи. Ракът е втората най-честа причина за смърт, като на него се дължат 1,14 млн. случая или 22% от всички. Трета позиция е за COVID, който е убил 0,57 милиона европейци, което е 11% от всички смъртни случаи.

Според данните има и няколко други групи заболявания и състояния, които могат да бъдат откроени като причини за смърт в страните от ЕС. Това са респираторните заболявания – 0,32 млн. смъртни случая или 6% от всички, външни причини за заболеваемост и смъртност – 0,23 млн. или 4% от всички, заболявания на храносмилателната система – 0,21 млн. или 4% от всички, психични и поведенчески разстройства – 0,19 млн., също 4% от всички, както и ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания – 0,17 млн. или 3% от всички.

Стандартизираната смъртност от COVID през 2021 г. в ЕС е 115,5 на 100 000 души, сочат още данните на Евростат.

От службата посочват, че три области в ЕС са с най-висок стандартизиран коефициент на смъртност и те са в България. Това са Югозападен регион с коефициент 390,68, Северен централен, където коефициентът е 387,33 и Североизточен регион с коефициент 366,75. За сравнение най-ниската стандартизирана смъртност е регистрирана в две области във Финландия, където коефициентите са 8,86 и 10,07, както и една област в Дания с коефициент 12,89.

СПОДЕЛИ