Болничните ръководства против праговете за заплати

Не е обосновано купувачът на медицински услуги в лицето на НЗОК да определя какви възнаграждения да вземат служителите на продавача в лицето на лечебните заведения, а в същото време само БЛС да участва в преговорите за НРД, заявиха 5 болнични сдружения

213
заплати

Глоби за болниците, които не осигуряват на персонала си заложените заплати в колективните трудови договори, предвижда последният Анекс към Националния рамков договор. В него се предвиждат санкции и при твърде голяма ножица във възнагражденията на служителите. С обща декларация срещу обявените минимални прагове за заплати излязоха Националното сдружение на частните болници, Асоциацията на университетските болници, Националното сдружение на областните многопрофилни болници, Сдружението на общинските болници в България и Българската болнична асоциация.

Според тях, за да се осъществят намеренията за налагане на прагове за минимални възнаграждения е нужен икономически, пазарен подход, а не сляпо административно регулиране. „Българският лекарски съюз представлява лекарите. Уважаваме и зачитаме правото му да ги представлява като съсловие и да отстоява исканията им за достойни възнаграждения. Доставчиците на медицинска помощ обаче и фактически, и юридически са лечебните заведения. Те са тези, които изплащат тези възнаграждения. Но болниците продължават да не са страна в договарянето на условията за оказване на медицинска помощ, макар че са пряко заинтересовани, защото носят цялата юридическа и финансова отговорност по изпълнението на клаузите, залегнали в НРД. НЗОК по закон е купувач на медицински услуги и неговият естествен интерес е да купи колкото може по-добра услуга на колкото може по-ниска цена. Не е обосновано обаче, купувачът да определя какви заплати да вземат служителите на продавача, още повече че НЗОК заплаща тези услуги „анблок“, а не по отделни пера за заплати, консумативи, амортизации и т.н. Продавачът извършва това разпределение според финансовите си възможности“, пише в общата декларация.

Болничните ръководства смятат, че задължението всички, независимо от финансите им и етапа на развитие, да плащат едни и същи минимални и максимални заплати, ще им навреди, „защото единият ще трябва да спре инвестицията си, другият да плаща кредитите си, а третият да дава за заплати повече, отколкото се полага за положения труд“.

„Необосновано е създаването на очаквания, че повишаването на заплатите на всички означава подобряване на качеството. То е стимул, когато се дава на тези, които работят по-добре и имат по-голям принос за успеха на лечебното заведение. Това е основен регулаторен механизъм на всеки работодател във всеки сектор. Увеличението на възнагражденията на всички, без оглед на техния принос демотивира и тези, които са работили добре и тези, които не са работили добре. Логично е също така, персоналът, който е по-квалифициран, по-търсен от пациентите и с по-голям принос към дружеството, да получава по-високо възнаграждение. Овен това, главната причина за сегашните диспропорции в заплатите по отделни специалности не са работодателите, а диспропорциите в цените на клиничните пътеки и процедурите“, се посочва в декларацията.

По думите на представителите на болничните сдружения ситуацията се усложнява още повече с въведената нова клауза, според която при недостиг на средства в бюджета на НЗОК за 2024 г., извършената и отчетена от лечебните заведения дейност над определените им месечни стойности няма да се прехвърля като задължение на НЗОК през 2025 г. „Забраната НЗОК да заплаща за реално оказаната болнична помощ на здравноосигурени лица е в диспропорция с непрестанно нарастващите разходи на лечебните заведения, в т.ч. и за трудови възнаграждения на фона на ниските им месечни лимити, които не са променяни от година и половина насам. Въвеждането на подобна клауза ще възпрепятства не само изплащането на трудовите възнаграждения към персонала, но и нормалното функциониране на болниците, което в крайна сметка ще рефлектира върху гражданите и своевременността и качеството на оказваните им здравни услуги“, твърдят директорите на болници.

И припомнят, че въведените регулации са в противоречие с основни правни принципи, заложени в Конституцията и договора за функциониране на Европейския съюз. Текстовете вече са оспорени пред съда и се очаква неговото решение.

„Работещите лекари и сестри трябва да получат свободата да сключват граждански или трудови договори без ограничение. НЗОК трябва да се погрижи да премахне диспропорциите в цените на клиничните пътеки. Трябва да се премахнат лимитите и ненужните административни бариери пред болници и пациенти. По-нататък пазарът ще направи така, че всеки да получи справедливо възнаграждение за труда си“, завършват декларацията си петте болнични сдружения.

СПОДЕЛИ