Ще ни лекуват с телемедицина и мобилни екипи

Пациентите със задължение да спазват терапията си и да не обиждат лекарите, приеха още парламентарната здравна комисия на първо четене

349
телемедицина

Шест пакета промени в Закона за здравето бяха одобрени днес от ресорната парламентарна комисия на първо четене и така дадоха зелена светлина за телемедицина и мобилни екипи в малките населени места, надграждането на Националната здравноинформационна система, регламентирането на оказването на първа помощ, създаването на Стратегически здравен съвет и регламентиране на допълнителни задължения на пациентите.

Регламентирането на телемедицината бе предложено от д-р Александър Симидчиев от ПП-ДБ, като целта е да се даде правна рамка на прегледите от разстояние. Според текстовете те ще се осъществяват, само ако състоянието на пациента позволява това, ще се регистрират и контролират от Медицинския надзор, както и ще се в НЗИС.

Пациентите да са длъжни да спазват назначените им терапии, а когато потърсят медицинска помощ, да предоставят своевременно достъп до цялата информация относно тяхното здравословно състояние, предвиждат други промени в Закона за здравето, предложени от доц. Васил Пандов от ПП-ДБ. Предвидено е пациентите да са длъжни да участват в предвидените по закон дейности по превенция, профилактика, неразпорстранение на заразни заболявания.

Пациентът ще е длъжен да не извършва действия, които биха уронили честта или достойнството на медицинските специалисти и да не разпространява неверни данни за тях, както и за проведените спрямо него диагностични и лечебни процедури, се посочва още в предложенията. Пациентите не могат да прилагат заплахи или насилие спрямо медицинските специалисти, както и да влизат в лечебно заведение с оръжие, освен ако то се носи по служба, предвиждат още промените.

Оказването на първа помощ чрез външни дефибрилатори и границите на отговорността на оказващите първа помощ, приеха още на първо гласуване депутатите от парламентарната здравна комисия. Предложените от ПП-.ДБ и ГЕРБ-СДС промени в Закона за здравето предвиждат и осигуряване на програми за обучение в работа с дефибрилатори. Не се наказват лицата, оказали първа помощ по време на или след настъпил инцидент, включително чрез медицински техники и медицински изделия за оказване на помощ, до пристигане на екипите за спешна медицинска помощ, гласят новите текстове.

На първо четене беше прието и предложението на проф. Андрей Чорбанов от ИТН за създаването на мобилни екипи за медицинска помощ в регионите без такава. Лекарите в тези екипи ще могат да преглеждат, вземат кръв и да продават определен вид лекарства.

Последното решение беше за създаване на Стратегически съвет в НС, който ще е с представители на партиите и ще има задача да анализира и предлага здравни политики. Основната критика на повечето институции по отношение на Съвета бе, че той дублира вече съществуващи структури.

СПОДЕЛИ