МС за лимитите на болниците: Не са противоконституционни

На същото мнение са и редица експерти, които бяха попитани за мнение от КС

315
болниците

Разпоредбата на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), която налага лимити в болниците, не е противоконституционна. Такова е становището на Министерския съвет, прието на заседание на кабинета, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба.

Припомняме, след образувано дело във Върховния административен съд (ВАС) по жалби на няколко болнични сдружения срещу лимитите в лечебните заведения, ВАС изпрати запитване до КС за решение по казуса.

От своя страна КС, след като допусна делото за разглеждане по същество, поиска становища от няколко институции, сред които Министерския съвет и Народното събрание. Комисията по здравеопазване в парламента вече отказа да даде становище по въпроса с аргумента, че разпоредбата в ЗЗО е приета през преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК през 2019 г., а водеща комисия по този законопроект е бюджетната.

Сега от кабинета излизат със становище, че текстът от ЗЗО не нарушава принципа на равнопоставеност, регламентиран в Конституцията, както и не ограничава правото на достъп до медицинска помощ. „Въведеното с посочената разпоредба правило е част от съобразен с Конституцията законодателен подход, гарантиращ медицинска помощ, която да е достъпна за всички здравноосигурени лица“, смята правителството. В становището на МС се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на ВАС. На същото мнение са и редица експерти, които бяха попитани за мнение от КС.

СПОДЕЛИ