СЕСПА отива на прокурор

Вътрешният одит на МЗ откри нарушения в изграждането, работата и контрола на системата за проследяване на лекарствата

972
СЕСПА

Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти (СЕСПА) отива на прокурор. Това става ясно от доклад на вътрешния одит на здравното министерство, изпратен преди 10 дни до председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание проф. Костадин Ангелов, който преди местните избори обеща още разкрития за схемите с лекарства.

Според одиторите на МЗ и доклад на „Информационно обслужване“ от април 2022 г., заложената в СЕСПА формула, генерираща списък от медикаменти с установен недостиг, се различава от нормативно регламентираната в чл. 217б от ЗЛПХМ, което води да изкривяване на резултата. Освен това позволява подаването на информация не между 10 и 14 дни назад, а цели 180 дни назад спрямо текущия момент, което пък оказва пряко влияние върху броя на лекарствата, които влизат в публичния забранителен списък за износ. Констатиран е и бъг във функционалността на Сторниране на транзакция към СЕСПА, което също оказва влияние върху това колко и кои продукти да бъдат временно преустановени за реекспрот. Освен това СЕСПА не прави контрол и проверка на наличностите спрямо потреблението, няма и автоматизиран процес по изчисляване на тези наличности. Процесът на генериране на забранителния списък се прави ръчно, от което има риск за компрометиране на данните, а използваната от СЕСПА Oracle база не е лицензирана.

Здравният министър по това време проф. Асена Сербезова получава доклад с 30 препоръки, променя формулата, но не и модела за събиране на данни от участниците в лекарствоснабдяването и не изпълнява нито една от препоръките. Единственият министър, който придвижва работата по препоръките, е служебният- д-р Асен Меджидиев. Заради това забавяне и бездействие обаче одиторите смятат, че се е стигнало до съществено затруднение на процесите в областта на здравеопазването и контрола върху снабдяването с лекарства на българските пациенти, при което би могъл да бъде засегнат значим обществен интерес и предлагат материалите по случая на бъдат изпратени за преценка по компетентност на Софийска градска прокуратура.

Констатациите на Вътрешния одит на МЗ показват още, че изграждането и въвеждането на СЕСПА започва през 2018 г., като тогавашният зам.-здравен министър Жени Начева се отказва от обявяване на обществена поръчка за изпълнител на заданието, въпреки че в ИАЛ са били постъпили две индикативни ценови оферти от Гама консулт и Стемо ООД , съответно на стойност 777 672 лева и 721 320 лева с ДДС. Начева избира да възложи работата на външния IT експерт Благой Миров, на когото МЗ и ИАЛ общо плащат близо 160 000 лева за 4 години, но за дублирани дейности и за СЕСПА с всичките изброени недостатъци, плюс които работи на един сървър и има риск от хакерски атаки.

СПОДЕЛИ