Директорът на ФМИ: Мястото на цигарите е в музеите

Яцек Олчак представи допълваща разработка към основната мисия на Филип Морис Интернешънъл за бъдеще без дим, наречена „Въздействието от бездействието“

673
ФМИ
Яцек Олчак, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл

В реч на специално събитие пред представители на световни медии, политици и регулатори в UnHerd Club* в Лондон, главният изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) Яцек Олчак беше категоричен, че научно доказаните бездимни алтернативи могат да ускорят процеса на намаляване на пушенето на цигари и призова правителствата да последват успешните примери на държави, като Швеция, Япония и Великобритания. В тези страни чрез подкрепа на широк избор от бездимни алтернативи на цигарите, нивото на тютюнопушене е намаляло значително по-бързо в сравнение с много страни по света. В речта си той посочи, че прилаганите от десетки години мерки и политики за намаляване на тютюнопушенето не дават достатъчно бързо задоволителен резултат в глобален план и може би дори допринасят за продължаване на тютюнопушенето.

Позовавайки се на хипотетично моделиране на здравни данни, показатели и прогнози на Световната здравна организация, Олчак представи допълваща разработка към основната мисия за бъдеще без дим на компанията, наречена „ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕТО“. С нея  се оценява негативният ефект, ако се пренебрегват науката, данните и напредъкът в реалния свят относно алтернативите без дим и се продължават само традиционните мерки за намаляване на пушенето.

„Чрез методите на моделиране на историческите и на прогнозните данни на СЗО, ние можем да покажем потенциалния положителен ефект върху здравните показатели, включително върху заболеваемостта и смъртността, ако настоящите пушачи преминат изцяло на бездимни алтернативи в сравнение с резултата, който би се постигнал само с изпълнение на прилаганите досега мерки за контрол на тютюна“, съобщи Яцек Олчак. Той изтъкна парадокса, че бездимните алтернативи са дори забранявани в някои държави, а цигарите, въпреки че доказано причиняват по-голяма вреда, продължават да се продават. Макар че това моделиране има своите ограничения и е основано на хипотези, цената за общественото здраве, ако ролята на бездимните алтернативи бъде пренебрегната, може да е наистина огромна за потребителите и обществата. „Ако традиционните мерки за контрол на тютюнопушенето се прилагат строго и се съчетаят със стимулиране на по-широк достъп до по-добри алтернативи с намален риск, можем да предвидим потенциал за 10-кратно намаляване на смъртността в световен мащаб, дължаща се на болести, свързани с тютюнопушенето“, категоричен е главният изпълнителен директор на ФМИ.

През 2016 г. Филип Морис Интернешънъл пое ангажимент да се преориентира от цигари към бездимни алтернативи в посока изграждане на бъдеще без цигарен дим. От 2008 г. насам компанията инвестира над USD 10.5 млрд. (към 31 март 2023 г.) в разработването и реализацията на бездимни алтернативи и към днешна дата те формират почти 35% от общите ѝ нетни приходи. Мисията, обясни Олчак, е да се намали тютюнопушенето чрез замяна на цигарите с по-малко вредни алтернативи и в крайна сметка цигарите да останат в миналото. Но комбинацията от сляпа съпротива срещу новите алтернативи от различни неправителствени организации и предоверяването на т.нар. принцип на предпазливост, който някои тълкуват като „по-добре да не правим нищо, докато не знаем всичко“ от страна на редица правителства, създава пречки пред прогреса и възможностите да се върви по-ускорено към постигане на бъдеще без дим.

Яцек Олчак призова правителствата да последват добрите примери на Швеция, Япония и Великобритания. Той отправи предизвикателство и към неправителствените организации, борещи се с тютюнопушенето, да преосмислят нагласите си и да престанат да възпрепятстват иновациите, а по-скоро да работят за постигането на общата цел за по-бързо изграждане на бъдеще без дим.

СПОДЕЛИ