„Александровска“ отчита надлимитна дейност, всички звена са на печалба

Болницата е без конкуренция в „създаването“ на лекари и затова е добре да бъде управлявана от човек, който познава академичната дейност и разбира спецификата на това да лекуваш и обучаваш в един и същи момент, казва директорът проф. Атанас Йонков

Хинков
Проф. Атанас Йонков, директор на УМБАЛ "Александровска"

За проблемите и успехите на УМБАЛ „Александровска“, за старите дългове и новите планове, за доходите и честта на лекарите, както и за доверието на пациентите – говори директорът на най-старото лечебно заведение у нас проф. Атанас Йонков.

– Проф. Йонков, вече почти половин година сте начело на Александровска болница – промени ли се нещо коренно и към по-добро за това време?

– Мога с удоволствие да споделя, че първата и най-важна промяна е, че се стикова екипът на „Александровска“. Всеки член на ръководството има ясно разпределени задачи и функции. Това даде възможност да бъде направен бърз и подробен анализ на това, което наследихме от предходното ръководство и така открихме немалко пробойни, основно като организация на лечебния, диагностичния и административно-стопанския процеси. Всички знаят за задлъжнялостта и просрочията. Ние направихме план, който следваме точка по точка. И само за 6 месеца успяхме да възстановим и увеличим медицинската дейност и да си върнем доверието на пациентите. Ще дам и пример: през месец март за първи път от много време имаме известна надлимитна дейност. Това е важно, защото от месеци наред „Александровска“ не достигаше лимита си. Разбира се, принос в подобряване на ситуацията има и финансовият кредит, който МС отпусна, след подробен анализ на състоянието на болницата и на дълговете й. В резултат на наблюдения върху дейността на всяка една от клиниките, пребазирахме някои от тях, оптимизирахме дейността на някои структури, продължаваме да подобряваме хигиенно-битовите условия, които след COVID кризата бяха нарушени.

– Какво платихте с кредита от 35 млн. лева?

– Съумяхме да се издължим на 95 % от кредиторите. Само с двама на успяхме, тъй като става дума за публични дружества, чиито вътрешни правила не позволяват да се откажат от лихвите.

– Това означава ли, че в момента болницата си е стъпила на краката?

– Образно казано – да. Дори добре стои на тях, както показват финансовите показатели за първите три месеца на тази година, които предстои да бъдат публикувани.

– Казахте, че сте намерили много пробойни при управлението на предишното ръководство. Кое беше най-притеснителното?

– Най-смущаващи бяха някои започнати реформи в структурата, реализирани обаче в разрез с нормативната уредба и щяха меко казано да бъдат предизвикателство пред предстоящата в началото на тази година акредитация за университетска база. Защото да се достигне до акредитация е чест и отговорност, но и въпрос на спазване на закона. Не можеш да не оправдаеш ангажиментите, които си поел към Университета, към студентите и специализантите за тяхното обучение. Все едно дадено специализирано училище, което има и друга дейност, да спре да функционира като училище. Това означава на практика да провалим Университета, с който имаме договор и поет ангажимент. Всъщност се наложи бързо да преструктурираме или по-скоро да върнем старите структури на отделните клиники на болницата, така че всички нормативни документи да бъдат изрядни. И в същото време да бъде продължена непрекъснатата лечебна дейност. А тук дойде и още едно предизвикателство пред нас – текучеството на кадри при предходното ръководство, унищожаването на специалисти, които бяха изгонени от „Александровска“ по различен начин, наследените обтегнати междуличностни отношения, реваншистки уклони.

– Колко лекари са били уволнени ли и пенсионирани от предишния директор и колко при вас?

– Дори няма нужда да „гониш“ един лекар, стига да го поставиш в условия, в които той се чувства неудовлетворен – и той сам ще си тръгне. Но на въпроса – 92-ма топ специалисти са напуснали „Александровска“ по време на ръководството на д-р Атанас Атанасов. Сега напусналите по взаимно съгласие са под 10. За съжаление обаче, от тези 92-ма топ лекари никого не сме успели да върнем, въпреки че съм провел разговори с част от тях.

– Въпреки че поехте „Александровска“ в много тежко финансово състояние, успяхте ли да увеличите заплатите на медиците?

– На целия персонал трудовите възнаграждения бяха увеличени, веднъж от предходното ръководство и втори пък ние постигнахме задължителните нива от минимална заплата от 2100 лева за лекарите и 1500 лева за сестрите съгласно Колективния трудов договор. Променихме и правилата за ДМС и начините, по които се получава от различните структури. Сега за всички има стимул, а основният критерий е личната ангажираност и креативност на всеки отделен лекар и сестра. Надявам се екипът на болницата да е доволен, като най-вероятно след средата на годината ще има още една стъпка за повишение на доходите с новия КТД, когато бъде подписан и нов рамков договор, а и приет бюджетът на държавата за 2023 г.

– Освен обещания за по-високи доходи, имате и друг жокер в ръцете си – това, че сте университетска болница и може да предложите на лекарите развитие, научна и академична кариера, правене на наука.

– Това ни е най-голямата сила – по отношение на „създаването“ на лекари сме без конкуренция. А сътрудничеството ни с МУ-София в момента е прекрасно. Не искам да кажа нищо лошо за предишния директор, уважавам го като човек от гилдията, но за университетска болница е по-добре да бъде управлявана от човек, който познава и академичната дейност, разбира спецификата на това да лекуваш и обучаваш в един и същи момент.

– Какво ново да очакваме като иновации, ремонти, апаратура?

– Предстои подмяна на цялата апаратура на първа линия – скенери, ЯМР, ехографски, анестезиологични и реанимационни апарати, операционно оборудване, хирургична апаратура, апаратура за микробиологични и клинично-лабораторни изследвания. Плановете ни предвиждат разкриване на нови структури и отделения, а най-хубавото е, че през март всички звена на болницата вече излязоха на печалба.

СПОДЕЛИ