Разходите за пенсии скочили с 31,5%

Пенсионерите през февруари тази година обаче са с 16 583-ма по-малко в сравнение със същия месец на 2022 г., но парите, които получават средно са се увеличили със 133 лева, отчетоха от НОИ

225
ДОО

Към 28 февруари 2023 г., общият размер на отчетените приходи по Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) е 1 701,1 млн. лв. Постъпилите приходи са със 174,9 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 3 314,0 млн. лв., което е със 714,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Това съобщиха от Националният осигурителен институт (НОИ), откъдето всеки месец предоставят информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2 980,3 млн. лв. Разходите за пенсии са със 713,9 млн. лв. или с 31,5% повече спрямо същия период на 2022 г. Пенсионерите за месец февруари 2023 г. са с 16 583 по-малко в сравнение с февруари 2022 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е по-висок със 109,72 лв. (17,5 на сто), както и средният месечен размер на  пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е по-висок със 133,33 лв. (19,8 на сто) за февруари 2023 г. в сравнение с февруари 2022 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 28 февруари 2023 г. са в размер на 305,8 млн. лв. Отчетените разходи са с 5,2 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец февруари е 1 676,2 млн. лв., посочват още от НОИ.

СПОДЕЛИ