България участва в разработването на иновация за борба с рака

Националната пациентска организация работи в партньорство с 13 европейски университети, болници и изследователски центрове от 10 държави за подобряване на грижата за живеещите с рак на дебелото черво и гърдата и за ранно откриване на рецидиви

170
рак

160 пациенти от четири държави, които са преминали през лечение на рак на дебелото черво и рак на гърдата от Латвия, Словения, Белгия и Испания тестват мобилно приложение, създадено от европейски консорциум, в който са включени изследователски центрове, университети, медицински клиники. Единствената пациентска организация в този проект, финансиран от европейската научноизследователска програма „Хоризонт 2020“, е българската Национална пациентска организация, която консултира процеса на провеждане на клиничното проучване, както и създаването на самото мобилното приложение. На този етап мобилното приложението е налично на латвийски, словенски, френски и испански език, но се планира разширяване на достъпността за пациенти от цяла Европа.

Мобилното приложение mHealth, което е създадено от проекта PERSIST, има за цел да подпомогне наблюдението на пациентите. С помощта на  смарт гривна, mHealth се тества в момента от 160 европейци, преживели рак, като по този начин приложението регистрира и проследява физиологични показатели като кръвно налягане, сърдечен ритъм, качество на съня, както и показатели за физическа активност. Пациентите, които използват mHealth, периодично попълват въпросници, които идентифицират техния физиологичен и психологичен статус.

mHealth регистрира гласови и лицеви показатели, които помагат за установяването на симптоми на депресия. Това е възможно благодарение на специалната иновация на европейския проект PERSIST по записването на видеодневник от пациентите. Събраните данни се трансферират в софтуеър, предназначен за клиницисти, които разполагат с широка гама от данни, позволяваща идентифицирането на проблеми в здравословното и психологическото състояние на пациента, дори в периоди, в които пациентът не е бил наблюдаван от лекар. Така технологията спомага за по-навременно и правилно разчитане на сигналите, които се отнасят до здравето и състоянието на пациентите, преживели рак. С помощта на мобилното приложение mHealth пациенти получават актуална информация за своето състояние и за необходимостта от подобряване на определени аспекти от здравословния начин на живот. Събраната информация позволява да се идентифицират сигнали и за други заболявания, освен рака.

Събирането на данни от мобилното приложение се допълва от кръвно изследване за циркулиращи туморни клетки, което допълнително подпомага ранното диагностициране на рецидив. Европейската инициатива PERSIST създава специализиран софтуер за идентифициране на циркулиращи туморни клетки в кръвта.

СПОДЕЛИ