Томазо Ди Джовани: Бизнес, власт и специалисти да работят заедно за намаляване на вредата от пушенето

Дезинформацията, скептицизмът и объркването са сред основните пречки в нашия път към бъдеще без дим, казва вицепрезидент „Международни комуникации” на Филип Морис Интернешънъл

Томазо Ди Джовани
Томазо Ди Джовани, вицепрезидент „Международни комуникации“, Филип Морис Интернешънъл

За бъдещето без дим и преминаването от традиционните цигари към на по-безвредните алтернативи, сътрудничеството с правителствата и регулаторните органи и борбата със скпетицизма и дезинформацията, как да се постигне намаляване на вредата от тютюна и какви нови продукти да очакваме през 2023 г. – разговаряме с Томазо Ди Джовани, вицепрезидент „Международни комуникации“ във Филип Морис Интернешънъл. 

 – Като компания, която залага на иновациите и науката, за да постигне начин на живот с намален риск, Вие със сигурност се сблъсквате с недоверието на хората и институциите? Как се борите срещу скептицизма?

– Ние си даваме сметка, че често е необходимо време повратните промени да бъдат приети от обществото и бездимните алтернативи не са изключение от това правило. Най-важното, което трябва да се отбележи е, че откритият диалог между заинтересованите страни и предоставянето на информация на потребителите са ключови, за да се намали времето от появата на дадена иновация до нейното широко навлизане в живота.

Иновацията обикновено е нещо позитивно за хората. Но големите иновации често са придружени с известна степен на скептицизъм. Ако погледнем назад в историята, ще видим, че когато пионерът в науката Галилео Галилей доказва, че Земята се върти около Слънцето и дава тласък на хелиоцентричната теория, много хора остават скептични. Или пък да вземем това, че са били нужни 13, 20 или повече години преди модерните предпазни колани в автомобилите да бъдат възприети от правителствата по света. Дори и днес много хора се отнасят предпазливо към иновациите и затова минава известно време преди новите идеи или продукти да си пробият път. В нашата индустрия често виждаме това.

 – Как отговаряте на своите критици, които често казват, че половин чаша отрова пак си е отрова?

– Дезинформацията, скептицизмът и объркването, свързани с бездимните продукти, за съжаление са една от основните пречки в нашия път към бъдеще без дим. Затова ние споделяме непрестанно и неуморно информация относно науката и технологиите в основната на нашите бездимни алтернативи, за да можем да противодействаме на дезинформацията и объркването, които много хора имат във връзка с основни принципи, като например ролята на горенето, и тяхната връзка с развитието на заболявания, дължащи се на пушене. [Макар че тези бездимни иновации не са без риск, все по-голям брой научни изследвания както на индустрията, така и на независими учени, подкрепят извода, че тези продукти са много по-добър избор за пълнолетните пушачи от продължаването на пушене на цигари.]

 – Трябва ли да чакаме 20 години, за да се убедим, че бездимните алтернативи водят до намалена вреда както за общественото здраве, така и за всеки пушач, преминал напълно на тях?

 – Надявам се, че няма да се наложи да чакаме две десетилетия. Само въпрос на време е да осигурим достъп до бездимни алтернативи на пушачите на все повече места по света, при условие че обществото и регулаторите разполагат с достатъчно информация за ползите от тях за общественото здраве в сравнение с продължаването на пушене и за тяхната роля за намаляване на вредата от тютюна. От първостепенно значение за възприемането на бездимните алтернативи от обществото е то да получи точна информация за тях.

Ние също така се стараем винаги да изтъкваме и това, че за постигането на бездимно бъдеще е необходимо широкообхватно сътрудничество между всички заинтересовани страни – бизнес, правителство, специалисти по обществено здраве, неправителствени организации и дори широката общественост. Това е абсолютно задължително, за да се преодолеят пречките, свързани с това един продукт да е наличен, но да не е достъпен или на приемлива цена.

 – Филип Морис Интернешънъл представя нови продукти всяка година. Какво да очакваме през 2023 г.?

 – Ние постоянно полагаме усилия за разширяване на портфолиото си от бездимни алтернативи. Започвайки с водещата система за нагряване на тютюн от нашето портфолио и стигайки до бездимни никотинови пликчета, които пуснахме на пазара неотдавна, Филип Морис Интернешънъл гради своето бъдеще на базата на гама от научно доказани продукти от различни категории, които, макар и не без риск, са по-добър избор за пълнолетните пушачи от продължаването на пушене.

През 2023 г. ще продължим да работим всеотдайно, за да достигнат тези продукти до повече пазари, с което да изпълним своята цел да се превърнем в предимно бездимна компания до 2025 г., 50% от чиито нетни приходи се формират от тези иновативни продукти. Също така сме си поставили за цел нашите бездимни алтернативи да се предлагат на 100 пазара към 2025 г. [включително в държави с ниски и средни доходи].

 – Предвид това, че Филип Морис Интернешънъл придоби и фармацевтични компании, има ли сред Вашите продукти и такива, които не просто са с намалена вреда, но които ще улеснят пушачите да се откажат от вредния навик?

– Нашето послание в компанията е ясно: ако не пушите, не започвайте. Ако пушите, спрете. Ако не можете да спрете, преминете на алтернативен продукт. Преминете на гама от бездимни продукти, които научно доказано са по-добри алтернативи.

Новите ни придобивки – Fertin, Vectura и OtiTopic  – са основата за изграждане на ключови способности за разработване на продукти за перорално приложение и инхалиране, които допълват съществуващите ни научни знания и опит. По този начин поставяме началото на разширяването на нашата дейност в посока качество на живот и здравеопазване с цел да предложим иновативни продукти и решения, които отговарят на незадоволените нужди на потребителите и пациентите извън областта на тютюна и никотина. Тези придобивания представляват значителна стъпка напред в нашите усилия за изграждане на бъдеще без дим, разширяване на портфолиото ни от бездимни алтернативи и ускоряване на напредъка в сфери отвъд тютюна и никотина.

 – Какво трябва да се случи, за да може традиционните цигари по-бързо да се превърнат в минало и как Вие популяризирате това, че е необходимо тази цел да бъде възприета на институционално равнище от все по-голям брой държави например?

– Регулациите със сигурност имат съществена роля за по-широкото навлизане на бездимните алтернативи. Няма спор, че намаляването на употребата на цигари е нещо, което е напълно логично от гледна точка на общественото здраве: всички са наясно, че тези продукти са вредни за здравето. Въпреки това прекомерните рестрикции за всички продукти не дават резултат, както показва примерът с Франция. Пълнолетните пушачи, които не спират да пушат, трябва да бъдат насърчени да преминат на бездимни алтернативи и държави като Обединеното кралство правят именно това. Ако бъде създадена регулаторна рамка за всички държави, която включва значителни рестрикции за цигарите и възможност пушачите да получават точна информация за по-добрите алтернативи, това би спомогнало пушенето на цигари да остане в миналото по-бързо.

СПОДЕЛИ