Лекуват рака не според локацията, а според геномните му характеристики

Платецът на здравни грижи трябва да осигури достъп на пациентите до биомаркерна диагностика, защото всяка минута 20 човека в света загиват вследствие на онкологично заболяване, заяви доц. Желязко Арабаджиев

265
рака
Доц. Желязко Арабаджиев

Тумор-агностичните терапии са радикално нов подход в лечението на рака, като новите медикаменти се разработват не да атакуват тумора според неговата локация, а според геномните му характеристики. „В последните години множество иновации дават заявки да се превърнат в терапевтични възможности, а онкологията е една от най-динамично развиващите се области на медицината“, обясни доц. Желязко Арабаджиев от Аджибадем Сити Клиник Болница „Токуда“ по време на семинар са иновациите в лечението на онкологичните, редките и инфекциозните заболявания. Друг тип революция в лечението на рака са т.нар. CAR-Ts/NKs терапии и би-специфичните моноклонални антитела, които  задействат Т-клетките и имунната система на пациента чрез активиране на „програмирана смърт“ на туморните клетки. В момента се проучват и над 20 нови имунотерапии за различни видове солидни тумори и хематологични индикации.

„При наличието на толкова различни видове терапии диагностиката може да играе водеща роля в борбата срещу онкологичните болести и в посрещането на все по-сложните предизвикателства в здравеопазването. Анализите посочват, че диагностиката е водеща за около 70% от клиничните решения. Именно затова достъпът до нея е изключително важен и платецът на здравни грижи трябва да гарантира достъп до биомаркерна диагностика, която да спомогне вземането на терапевтични решения“, подчерта доц. Арабаджиев.

По думите на медицинския онколог нужна е работа в сътрудничество със заинтересованите страни за увеличаване на ефективността в здравните системи, както и персонализирано лечение и грижи за отделния пациент. А причината – всяка минута около 20 човека в света загиват вследствие на онкологично заболяване. Очаква се до 2035 г. близо 40% от населението на Европа да бъде засегнато от вид рак, а смъртността от заболяването да нарасне с около 24%, което ще превърне рака в основната причина за смъртност в ЕС.

Проф. Албена Тодорова от лаборатория „Геника“ пък се спря на новите възможности за лечение, които предоставят генните терапии. Те се базират на техника, която използва пренос на генетичен материал в прицелни клетки с цел коригиране на дефектен или добавяне на липсващ ген. В рамките на следващите 3 години се очаква да бъдат одобрени поне две терапии за хемофилия А. „Генните терапии са нов лъч на надежда за пациентите с мускулна дистрофия тип Дюшен и техните близки. Две генни терапии за това заболяване са във Фаза 3 с предстоящо предоставяне на резултатите на регулаторните агенции“, каза проф. Тодорова. По думите й успехът на генната терапия зависи много от правилната генетична диагностика и прецизно установен генетичен дефект.

СПОДЕЛИ