ГЕРБ предлага областните болници да могат да получават държавна помощ

Субсидията да е по 500 лева за всяко легло, което прави 5 млн. лева на месец или 60 млн. лева на година

147
болници

Областните болници със смесено държавно и общинско участие в капитала да могат да бъдат субсидирани от здравното министерство, предлагат от ГЕРБ-СДС. Група народни представители, сред които бившите здравни министри проф. Костадин Ангелов и Кирил Ананиев и екссоциалната министърка Деница Сачева, внесоха в НС поправки в Закона за лечебните заведения, които да дадат възможност областните болници да получават държавна помощ за изпълнение на държавната политика за здравето на нацията и за осигуряване на защитата на живота и здравето на населението в съответната област при възникване на бедствие.

„Областните многопрофилни болници за активно лечение имат особено място в националната система на здравеопазването в България, с водеща роля в обезпечаване здравето на голямата част от населението в 28-те области на страната. Те изпълняват съществени задачи при спешното здравеопазване, извънредни ситуации, бедствия, аварии и са основната опора и изпълнители на осъществяването на държавната политика в този жизненоважен за обществото въпрос от националната здравна сигурност. Изпълняваните от тях важни задачи при бедствия, аварии, кризи, като пандемията от COVID-19, която се развива вече две години пред очите на цялото общество, основната тежест и негативи, за лечението от което поеха областните многопрофилни болници за активно лечение и претърпяха най-много негативи: финансови загуби, загуба на медицински персонал, намалял поток пациенти и т.н.“, мотивират се вносителите от ГЕРБ-СДС.

Те уточняват, че областните болници (с изключение на София и Пловдив) са структурите, които първи посрещат и лекуват спешните пациенти, пострадалите от катастрофи, бедствия и аварии. „Освен поемането на пациенти, пострадали при извънредни ситуация върху тях лежат и редица незадължителни за останалите болници задължения, възложени по силата на законови и подзаконови разпоредби, гарантиращи изпълнението не само на здравната политика на областно ниво, но и политики в социалната и съдебната система. В изпълнение на тези задачи областните болници са длъжни да поддържат медицински звена или съпътстващи структури, които за другите не са задължителни, като например Съдебна медицина, Патоанатомия, Мултипрофилни спешни отделения, Отделения за трансфузионна хематология, Инфекциозно отделение, ТЕЛК и други, а това означава разходване на финансов ресурс, поддържане на кадрови потенциал, без адекватно финансиране за тези дейности“, отбелязват депутатите от ГЕРБ, допълвайки, че областните лечебни заведения изпълняват и социални функции.

„При трайно наложено хронично недофинансиране и все повече увеличаващи се задължения към доставчици, носещи допълнителна задлъжнялост, тези лечебни заведения често са на ръба на фалита, но предвид публичния характер на принципала им не могат нито да се преструктурира, нито да обявява ликвидация или несъстоятелност по Търговския закон. Това прави областните многопрофилни болници за активно лечение неконкурентноспособни в сравнение с останалите участници на пазара на медицинските услуги. Всичко това налага да се даде законова възможност за допълнително финансиране областните болници“, аргументират се вносителите на поправката в ЗЛЗ.

Допълнителните средства, които ще са необходими, ако предложението бъде прието, са около 5 млн. лева на месец, като те са за остойностяване на разходите за заплати и разходите на отделенията, които областните болници са длъжни да имат: спешно отделение, трансфузионна хематология, съдебна медицина, патоанатомия, ТЕЛК, включително заплатите на определен брой екипи осигуряващи спешността – хирургичен, ортопедичен, урологичен, реанимационен, кардиологичен, неврологичен  или по около 500 лв. на едно болнично легло, което при 60 млн. лева на година.

Така, според броя на леглата си, най-много допълнителна субсидия биха получили УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ в Стара Загора – 304 500 лева месечно; УМБАЛ-Пловдив – 297 500 лева; УМБАЛ-Русе – 285 000 лева и УМБАЛ-Бургас – 268 500 лева, а най-малко: МБАЛ-Ловеч – 118 000 лева и МБАЛ Видин – 135 000 лева.

СПОДЕЛИ