ББР ще дава кредит до 5 млн. лева на болници със спешни отделения

Допустими разходи по програмата са за ремонтни дейности и закупуване на нова апаратура, както и за погасяване на просрочени задължения

126
ББР

Българската банка за развитие (ББР) предлага дългосрочно финансиране на многопрофилни болници за активно лечение с разкрити спешни отделения, които са обект на провежданата от държавата политика за оздравяване и развитие на болници. Програмата включва инвестиционни и/или оборотни кредити за подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги. Това съобщават от банката на сайта си.

При необходимост болниците трябва да изпълняват одобрен от МЗ „План за преструктуриране и финансово стабилизиране на паричните потоци“ с въведени целеви стойности и индикатори, който включва график за погасяване на просрочените задължения и план за постигане на положителен резултат от дейността. Лечебните заведения трябва да притежават база и да обучават студенти и специализанти по медицина, както и да притежават реалистичен положителен паричен поток, оценен от ББР.

Размерът на кредита е до 5 млн. лв. за срок от 10 години и гратисен период до 2 години. По програмата ще може да се кандидатства до 31 август 2023 г.

Допустими разходи по програмата са бъдещи разходи за ремонтни дейности и придобиването на дълготрайни материални активи, пряко свързани с дейността на болниците, които са включени в представена на министъра на здравеопазването „Бизнес програма“ и разходи за разплащане с доставчици.

Средствата от кредита се усвояват при придобиване на дълготрайни материални активи, в това число специализирана медицинска техника, като включва възможност да се правят частични и авансови плащания при представяне на разходо-оправдателни документи; договорени строителни и ремонтни дейности, на базата на представени количествени сметки, строителни договори и др.; признати от кредитополучателя и документално обосновани разходи, погасяващи негови изискуеми задължения към доставчици.

Припомняме, най-вероятно първата болница, която ще получи 5 млн. лева е „Александровска“, след като вчера МС одобри проект за отпускане на заем, който обаче включва и 35 млн. лева от държавата. С парите най-старото лечебно заведение у нас ще трябва да покрие по-голяма част от просрочията си.

СПОДЕЛИ