Оценка на потенциала на бездимните алтернативи

Сравнение на бездимните продукти с пушенето за редукция на риска от развитие на рак на белия дроб - нов подход, за който не са необходими десетилетия

292
бездимните алтернативи

Пушенето е основен рисков фактор за развитие на рак на белия дроб. Но заболяването често се развива при даден човек след десетилетия на пушене, преди да се диагностицира. И дори ако човекът спре да пуши, рискът заболяването да продължи да се развива не изчезва изведнъж, а само може да се намали бавно с времето. Но какво се случва, ако човекът не спре да пуши, а вместо това замени цигарите с алтернатива на пушенето – например, бездимен продукт, при който няма изгаряне на тютюна и по тази причина се образуват значително по-ниски концентрации на вредни вещества. Как това се отразява на риска в сравнение с продължаване на пушенето и с отказа от пушене – оценката е сложен процес.

На този етап изглежда, че единствено дългосрочните проучвания, свързани с алтеративни бездимни продукти и употребата им от множество хора, след пускането им на даден пазар, могат да осигурят количествени отговори за потенциала за намаляване на риска в сравнение с продължаване на пушенето. Колкото по-скоро може да се определи дали даден продукт е по-малко вреден от цигарите, толкова по-скоро пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, ще бъдат насърчени да преминат на този продукт. Но има ли по-бърз начин на този етап да се оцени потенциалът за намаляване на риска?

бездимните алтернативи
Скрийншот на публикацията с отворен достъп, която може да бъде свалена от уебсайта на издателя. Публикувана в Internal and Emergency Medicine през февруари 2019 г.

Оценка на потенциала за намаляване на риска чрез нов подход

В тази рецензирана публикация авторите от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) предлагат нов подход за оценка на потенциала за намаляване на риска от развитие на рак на белия дроб при употреба на бездимните алтернативи в сравнение с пушенето на цигари. Този подход се базира на принципите на токсикологията на системи и следва причинно-следствената верига от събития – от пушене до развитие на заболяване.

Няма една единствена причина за рак на белия дроб. Но е известно, че излагането на канцерогенните вещества, съдържащи се в цигарения дим или в околната среда може да причини генетични увреждания, които да провокират туморен растеж. Излагането на вредни вещества като цяло може да доведе до възпаление, а някои видове възпаления играят важна роля за инвазията, прогресията и метастазите на туморите. С времето тези аспекти може да доведат до рак на белия дроб.

бездимните алтернативи
Схема на оценката, адаптирана от Hoeng et al (2019), със цитати от Balkwill & Mantovani (2001). Излагането на цигарен дим (и на канцерогенните и други вещества в него) води до генетични увреждания и възпаление. И генетичните увреждания, и възпалението допринасят за развитието на ракови заболявания, като рак на белия дроб.

За да се оцени потенциала за намален риск от развитие на рак на белия дроб при употреба на бездимни продукти в сравнение с пушене на цигари, трябва да се намери отговор на три въпроса.

Относно преминаването от пушене на цигари към употреба на бездимнен продукт:

  1. Намалява ли генетичните увреждания?
  2. Намалява ли възпалителните процеси?
  3. Намалява ли риска от рак на белия дроб в лабораторни модели?

Отговорите на тези въпроси могат да бъдат получени чрез комбинация от проучвания, обхващащи химията на емисиите (аерозола) от бездимното изделие, проби на клетъчни култури, in vivo модели на заболявания, подходи, основани на токсикология на системите и клинични проучвания. Важното е, че отговорите на тези въпроси могат да бъдат получени преди даден продукт да стане масово достъпен, а не години или десетилетия по-късно, и дават ранна индикация за неговия потенциал относно нивото на риска, свързан с развитие на рак на белия дроб. Ако събраните доказателства дават отговори на тези въпроси, може да се направи обосновано предположение, че е вероятно преминаването от цигари на въпросните продукти да намали риска от рак на белия дроб.

Оставащи предизвикателства, които да бъдат взети предвид

Трябва да се вземе предвид условието, че системите от клетъчни култури не са толкова комплексни, колкото е човешкият организъм, а проучванията с клетки от гризачи не винаги отразяват точно това, което се случва в човешкия организъм. Освен това, всеки бездимен продукт е различен. Всички тези видове проучвания имат своите недостатъци и именно затова учените от ФМИ предлагат подход, който интегрира множество различни линии на изследвания. При изследване на потенциала за намаляване на риска при употреба на даден  бездимен продукт следва да се вземе предвид именно съвкупността от множество научни доказателствa.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

СПОДЕЛИ