Д-р Меджидиев: Търсим трайно увеличение на заплатите със следващия НРД

Решението на предишното правителство и на проф. Асена Сербезова да наложат по императивен път правила за определяне на възнагражденията в болниците не е финансово аргументирано и не кореспондира с действащата нормативна уредба, обясниха от МЗ

342
Меджидиев
Д-р Асен Меджидиев, служебен министър на здравеопазването

Да се повишат заплатите на работещите в лечебните заведения до минималните нива, заложени в Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“, подписан на 12 април 2022 г., каквото изискване на последващ етап беше записано в анекса към Националния рамков договор за медицински дейности 2020 – 2022, е много трудно постижимо в абсолютно всички лечебни заведения. Това заявяват от здравното министерство в писмо до медиите. „Болниците нямат бюджети и предварително изчислени бюджетни плащания, а основната част от приходите им се формира от извършена и отчетена към НЗОК дейност. Опит за подобна директна намеса върху структурата и организацията на работната заплата, без предварително финансово осигуряване на мерките, крие големи рискове за системата“, обясняват от ведомството.

Според сегашното ръководство на МЗ решението на предишното правителство и на проф. Асена Сербезова да се намесят и да наложат по императивен път правила на определяне на работната заплата не е финансово аргументирано и не кореспондира с действащата нормативна уредба и дори не е съобразено със спецификите в структурата и дейността на отделните болнични заведения, които трябва да се отчитат при всеки отделен случай.

От МЗ припомнят, че съгласно ЗЛЗ лечебните заведения, с изключение на ведомствените, са търговски дружества и министърът на здравеопазването не може да влияе върху формирането на трудовите възнаграждения на работещите в болниците. „В тази посока е и определението на Върховния административен съд (ВАС), с което се спира изпълнението на част от текстовете за повишаване на заплатите в болниците, записани в анекса към Националния рамков договор. От ВАС са категорични, че рискът болниците да бъдат оставени без достатъчен финансов ресурс е реален и непосредствен“, посочват от здравното ведомство.

„Настоящият екип на Министерството на здравеопазването подкрепя изцяло исканията за увеличение на заплатите на работещите в сектора. Това е и причината екипът да си постави за основна цел търсенето на устойчиви решения за повишаване и адаптиране на възнагражденията на работещите в лечебните заведения според динамично променящата се икономическа обстановка. Във връзка с предстоящото подписване на новите национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности, които ще действат през следващите три години, Министерството на здравеопазването ще се стреми към осигуряването на по-голям финансов ресурс за лечебните заведения, което означава и по-високи заплати за заетите в сектора“, уверяват от МЗ.

Министър Меджидиев припомня, че негов приоритет е именно остойностяването на лекарския и сестринския труд, по която тема понастоящем работи експертна група с широко представителство, като се очаква до средата на ноември 2022 г. да бъдат приети и разгледани конкретни предложения. А крайната цел е изработването на законен механизъм за определяне на справедливи нива на доходите в сектор „Здравеопазване“.

СПОДЕЛИ