Комбинацията от кодеин и ибупрофен може да е смъртоносна

ЕМА препоръчва лекарствата, съдържащи тези два продукта, да се продават само с рецепта

280
кодеин

Комбинацията от кодеин и ибупрофен създава зависимост и може да причини смърт при продължителна употреба. Предупреждението е на Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), който препоръча промяна в продуктовата информация за комбинираните лекарства, съдържащи кодеин с ибупрофен.

EMA счита, че е необходимо да се включи предупреждение за сериозни увреждания, включително смърт, особено когато такива комбинирани лекарствени продукти се приемат за продължителни периоди от време в дози, по-високи от препоръчваните.

Кодеин-ибупрофен комбинацията съдържа две лекарствени съставки – опиоид (кодеин) и противовъзпалително (ибупрофен), които се използват за лечение на болка. Многократната употреба на кодеин с ибупрофен може да доведе до зависимост (пристрастяване) и злоупотреба поради кодеиновия компонент.

Комитетът е прегледал информация за няколко случая на бъбречна, стомашно-чревна и метаболитна токсичност, които са докладвани във връзка със случаи на злоупотреба и зависимост от комбинации кодеин с ибупрофен, някои от които с фатален изход. Експертите са установили, че когато се приема в дози, по-високи от препоръчваните, или за продължителен период от време, кодеинът в комбинация с ибупрофен може да причини увреждане на бъбреците.

Тъй като подобни лекарства са разрешени на национално ниво, Комитетът препоръчва медицинските специалисти да информират пациентите си за признаците на злоупотреба и зависимост, както и за рисковете от сериозни увреди. Пациентите трябва да бъдат посъветвани да се консултират с лекаря си, ако искат да използват подобни медикаменти за по-дълго от препоръчаното и/или в дози, по-високи от препоръчаните. Лекарства, съдържащи споменатата комбинация, са налични в цяла Европа и в някои от страните могат да бъдат закупени без рецепта затова Комитетът смята, че статутът им трябва да бъде променен на медикаменти, които се отпускат само с рецепта. Според експертите това силно би ограничило злоупотребата и зависимостта от тези продукти. Препоръките ще бъдат изпратени до националните компетентни органи, които могат да вземат решение за поставяне на темата на национално ниво, отбелязват от ЕМА.
СПОДЕЛИ