МС отпусна допълнителни 97 млн. лева на МЗ

Парите са за капиталови разходи на две болници - "Св. Георги" и "Чирков", за медиците на първа линия и за моноклонално антитяло за лечение на COVID-19

172
МЗ

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 55 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ) за 2022 г. за държавни лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, за капиталови разходи, както следва:

  1. 25 000 000 лв. за строителство на лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности в поземлен имот, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ ЕАД, за нуждите на Южна България и
  2. 30 000 000 лв. за обзавеждане и дооборудване с медицинска техника и апаратура и пускане в действие на разширението на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД (предишно наименование „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД).

Инициативата за изграждането на нов диагностично-лечебен корпус на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив е значителна стъпка към модернизирането на сградния фонд на лечебното заведение. Едновременно с това инвестицията ще бъде с безспорно положително значение както за пациентите от Пловдив и околностите, така и за системата на здравеопазването в целия Южен Централен Район на страната, аргументират се от правителството.

Със завършването на новото разширение на болница „„УМБАЛ проф. д-р Александър Чирков“ – Хирургичен блок Б и след нейното обзавеждане и оборудване с медицинска техника и апаратура пък ще се постигне ново качество в лечебната дейност на болницата, мотивират се още от МС. По този начин ще има изградена и оборудвана по европейски модел високотехнологична болница, която ще бъде 24 часа, 7 дни в седмицата отворена за нуждаещите се граждани.

С друго постановление МС одобри и допълнителни разходи по бюджета на здравното ведомство в размер на 35 908 920 лв. за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19. С тези средства финансово се обезпечава договор за доставка на лекарствения продукт Regkirona (INN Regdanvimab), предназначен за лечение на коронавирусна инфекция и така ще бъде гарантиран достъпът на българските пациенти до моноклоналното антитяло за лечение на COVID-19.

С трето свое постановление правителството одобри по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. допълнителни разходи в размер на 5 907 200 лв., които са предназначени за дейност, извършена през месец юни 2022 г. – за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, в регионалните здравни инспекции, центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и Националния център за заразни и паразитни болести, както и за поставяне на ваксини срещу коронавирусна инфекция.

Допълнителните разходи ще бъдат осигурени за сметка на предвидените по централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ средства, обясниха от пресслужбата на кабинета.

 

СПОДЕЛИ