ЕМА оценява ново лекарство за COVID

То се нарича сабизабулин на компанията Veru, като се очаква освен да спира разпространението на вируса в организма, да предотвратява дистрес синдром и смърт

381
лекарство

EМА започва оценка на ново лекарство за COVID. Става дума за препарата сабизабулин и е на компанията Veru, съобщиха от европейския лекарствен регулатор.

Работната група за извънредни ситуации (ETF) на EMA ще разгледа всички налични данни, включително данни от проучване с хоспитализирани пациенти с умерена до тежка форма на COVID-19, които са изложени на висок риск от синдром на остър респираторен дистрес и смърт. Резултатите от това проучване показват, че лечението със сабизабулин може да намали броя на смъртните случаи при тези пациенти в сравнение с плацебо.

Въпреки че разработчикът – Veru, все още не е подал заявление до EMA за разрешение за търговия или текущ преглед, прегледът (въз основа на данни от компанията) ще помогне на държавите членки на ЕС, които може да обмислят разрешаване на употребата на лекарството преди евентуално официално разрешение от агенцията.

Прегледът е първият, който се задейства съгласно член 18 от новия регламент на ЕС (Регламент 2022/123), който разшири ролята на EMA по време на извънредни ситуации, свързани с общественото здраве. ETF ще извърши този преглед и ще изпрати препоръки до Комитета по лекарствата за хуманна употреба (CHMP) на агенцията, който ще издаде становището на агенцията. EMA ще съобщи за резултата от прегледа, когато той приключи.

Сабизабулин действа чрез разрушаване на микротубулите, които образуват част от вътрешния скелет на клетките. Тези микротубули играят роля в подпомагането на SARS-CoV-2 (вирусът, който причинява COVID-19) да влезе и напусне клетките. Като се свързва с части от микротубулите, се очаква сабизабулин да се намеси в жизнения цикъл на вируса и да ограничи неговата репликация и разпространение.

Очаква се също сабизабулин да потисне някои възпалителни реакции, възникващи след инфекция със SARS-CoV-2, включително реакции, които могат да доведат до остър респираторен дистрес синдром и смърт.

СПОДЕЛИ