Вдигат заплатите в НЗОК

Депутатите забраниха продажбата на райски газ на деца, а МС реши, че ББР ще може да финансира многопрофилни болници

449
НЗОК

Заплатите на служителите в НЗОК ще бъдат увеличени, решиха днес депутатите, след като единодушно приеха на първо и второ четете изменение в Закона за бюджета на касата. Поправката беше предложена от ГЕРБ-СДС.

Според текстовете, управителят на НЗОК в срок до 10 август 2022 г. трябва да определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в касата. Припомняме, че с актуализацията на бюджета на НЗОК бяха предвидени допълнително 6,1 млн. лв. за разходи за персонал, но заради нормативен пропуск заплатите не можеха да бъдат увеличени.

Също единодушно народните представители забраниха и продажбата на райски газ за деца. Пак по предложение на ГЕРБ опасните продукти няма да могат да се продават на лица под 18 години в училища и детски градини по време на различни прояви, както и на всички закрити обществени места. Забраната важи и за онлайн продажби. За да няма проблеми за лечебните заведения и хранителната индустрия, по предложение на проф. Костадин Ангелов, търговията с райски газ остава възможна само за тях.

Българската банка за развитие да финансира многопрофилни болници със системно значение за регионите. Това пък прие на последното си заседание Министерският съвет. На ББР се дава възможност за целево, дългосрочно финансиране на държавни, системно значими многопрофилни болници за активно лечение, които имат разкрити спешни отделения и отговарят на определени, посочени в програмата условия. Програмата ще подпомага както болници от системно значение, които изпитват затруднения за погасяване на просрочени задължения, така и финансово стабилни и кредитоспособни болници, за извършването на рентабилни инвестиции в подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване, уточняват от МС.

„ББР ще предоставя инвестиционно и/или оборотно финансиране до 5 млн. лева за срок до 120 месеца с възможност за гратисен период и максимален лихвен процент в размер на 3-месечен Euribor + надбавка до 6,5 % (650 б.т.) годишно, срещу обезпечение по реда на Закона за особените залози или Закона за договорите за финансово обезпечение“, съобщиха от пресслужбата на кабинета в оставка.

СПОДЕЛИ