МУ-София ще приеме 179 бъдещи лекари по държавна поръчка

220 са местата са сестри, 120 за фармацевти и 91 за зъболекари

434
педиатрията

Уточнени са бройките за прием в МУ-София на първокурсници по различните специалности от регулираните професии за новата учебна година. Това са местата за обучение по държавна поръчка в програмите за ОКС „Магистър“, „Магистър след придобита ОКС Бакалавър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, които предстои да бъдат гласувани от Академичния съвет на МУ-София в края на този месец. Това съобщиха от най-старото висше медицинско училище у нас.

За специалността „Медицина“ местата са 179, за „Дентална медицина“ – 91, а за „Фармация“ –  120. За бакалавърската степен „Медицинска сестра“ максималният брой, който може да приеме университетът, е 220 първокурсници, което е с 35 повече от приетите миналата година.  За акушерки ще могат да се обучават 35 кандидати, а за лекарски асистенти – 37.

В бакалавърската програма по „Управление на здравните грижи“ приемът е 12 студенти редовно обучение и 20 – в задочната форма. За магистри в същата специалност, в задочна форма, ще се обучават 40 души. В специалност „Кинезитерапия“ университетът ще може да приеме 20 бакалаври в редовна форма на обучение.

В бакалавърската програма на направление „Обществено здраве“ ще бъдат приети 10 студенти редовно обучение и 23 задочно, докато магистрите ще са 40 бройки, задочно обучение. В това число влизат няколко специалности, включително и новата програма „Медицинска журналистика“. По нея университетът има готовност да приеме до 20 кандидати общо по  държавна поръчка и в платена форма на обучение.

СПОДЕЛИ