Дадоха 232 млн. лева на МЗ за COVID бонусите

Анексът към НРД обаче още не е обнародван в Държавен вестник

315
МЗ

Средствата за работа на първа линия за работещите в структурите на МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет, които МС гласува на последното си заседание, вече могат да бъдат изплатени. Постановлението за това е обнародвано днес в Държавен вестник.

Припомняме, правителството реши да отпусне допълнителни 232 млн. лв. за тази цел, следвайки нормативните разпоредби, според които допълнителните средства трябва да се изплащат до три месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка.

Така за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. се отпускат средства в размер на 38 млн. лв. – за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19.

194 млн. лв. пък са за увеличаване на предоставения трансфер по бюджета на касата за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия във връзка със срока на обявената извънредна епидемична обстановка.

Постановлението гласи още, че ако се реализират икономии от средствата за бонуси в системата на МЗ, със същия размер може да се увеличи трансферът към НЗОК.

Все още анексът към НРД обаче не е обнародван в Държавен вестник, което означава, че април е последният месец, за който медиците в болниците ще вземат COVID добавки, но по-високите им заплати, регламентирани в НРД, може и да се отложат.

СПОДЕЛИ