Още 25 млн. лв. за болниците за дейности извън обхвата на здравното осигуряване

Увеличава се субсидията за преминали пациенти през спешните отделения, които не са били хоспитализирани, както и заплатите на екипите

241
болниците

Допълнителни средства в размер на 25 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на здравеопазването със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за увеличение на част от стойностите, заплащани на лечебните заведения по реда на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които МЗ субсидира болниците. Това съобщиха от пресцентъра на здравното ведомство.

Проектът предвижда актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за: оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения; за лечение на пациенти с психични заболявания; за поддържане готовността на структури по инфекциозни болести; за лечение на пациенти с туберкулоза и за медицинските дейности по дневна психорехабилитационна програма за жени, оперирани от рак на млечната жлеза.

Припомняме, че със Закона за държавния бюджет за 2022 г. вече са осигурени и допълнителни средства в размер на 4,2 млн. лв. за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по линия на същата Наредба № 3.

Увеличение за болниците има основно за обслужването на спешните случаи, които не се хоспитализират, като за преминал пациент е предвиден общ финансов ресурс според определени критерии за обслужено население и разход за един лекар и сестра в спешните екипи плюс 46 лева за всеки прегледан в спешното отделение. Отделно за пациент, който е бил обслужен по искане на дежурния екип на ЦСМП здравното министерство ще превежда на лечебните заведение по 24,50 лева, по 2,30 лева за ПКК, по 1,70 лева за други кръвни изследвания, за рентгенова снимка по 9,50 лева, за ехографско изследване – по 15,50 лева и за компютърна аксиална или спирална томография – по 90 лева.

Повече пари ще има и за екипите в спешните звена на болниците. За лекарите увеличението ще е с 200 лева, за да стигне 2000 лева, а за сестрите повишението ще е с 400 лева, за да получават 1500 лева, колкото са заложени в КТД.

Завишават се и сумите, които ще получават болниците, за издадени и отчетени ТЕЛК решения. Проектът за промяна на Наредба 3 е публикуван на сайта на МЗ.

СПОДЕЛИ