Зам.-здравен министър със странни моменти в дисертацията си

Според закона при нередност МОН трябва да започне процедура по отнемане на докторската степен на д-р Петър Грибнев

532
министър
Д-р Петър Грибнев

Зам.-здравният министър д-р Петър Грибнев да бъде назначен за главен асистент в Катедрата по хирургия на МУ-София и УМБАЛ „Александровска“. Това решение е взел в края на март Академичният съвет на Медицинския университет – София. А решението е станало възможно, след като преди две години д-р Грибнев защитава докторска дисертация, съобщава в. „24 часа“. Дотогава зам.-министърът, който при служебните кабинети през 2021 г. бе и временен зам.-шеф на “Александровска”, е бил асистент в катедрата. Преподава на студенти и участва в лекционни курсове.

Дисертацията на д-р Грибнев от 2020 г. е с тема “Предикатори и предпазване от лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия”. Тя е защитена успешно пред жури с председател бившият министър на здравеопазването, а в момента депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов. По това време той е директор на УМБАЛ “Александровска”.

В дисертацията на д-р Грибнев обаче се оказва, че има странни моменти. Например вече две години след защитаването на докторска степен той не е вписан в регистъра на академичните длъжности и дисертациите на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към образователното министерство. В регистъра д-р Грибнев фигурира само като асистент в Медицинския университет – София, но по-важното е, че липсва и докторската му дисертация, въпреки че същата е налична в Медицинската библиотека, е показала проверка на „24 часа“. Законовият срок дисертациите да бъдат депозирани в НАЦИД е две седмици след защитата, като отговорност носят както висшето учебно заведение, така и човекът, защитил научна степен.

Според д-р Грибнев тази липса на неговата дисертация в регистъра на НАЦИД се дължи на претовареност на хората в Катедрата по хирургия, които трябвало да подадат документацията към регистрите. Към катедрата има специален човек, който придвижва нещата към НАЦИД, и предполагам, че това прави процеса по-бавен, обясни зам.-министърът пред “24 часа”.

По-странен обаче е вторият пропуск в дисертацията на д-р Грибнев. Според законовите изисквания и правилниците на Медицинския университет – София за защита на докторска степен е нужно авторът на дисертацията да приложи и три свои статии, от които поне  една да е с импакт фактор. Това е коефициент за относително влияние на публикациите в зависимост  от това в колко влиятелно издание са били публикувани. Импакт фактор се определя от Web of Science на Clarivate Analytics – база данни с научни публикации както в списания, така и книги.

В дисертацията си д-р Грибнев посочва трите задължителни свои статии. Като за такава с импакт фактор е записал Sokolov M, Gribnev P, Maslyankov Sv, Petrov B, Atanasova MP, Tzoneva D – Quality of Life in Localy Advanced Colorectal Cancer Parients – An Extremely Multi-Layered Problem – A Systematic Review – Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology  (ISSN 2435-1210), V3, 2019.

Грибнев сам посочва в своята дисертация, че японското издание, в което е публикувана статията, има импакт фактор 1,690. Реално обаче то няма никакъв импакт фактор, става ясно от проверка в НАЦИД и отговор на МОН до „24 часа“. Според д-р Грибнев, преди да посочи статията в своята дисертация, той е отправил запитване до японското издание дали има импакт фактор. „Казаха ми, че имат импакт фактор и тогава дадохме статията за публикуване“, е лаконичният отговор на зам.-министъра. Той предоставя на „24 часа“ и официален отговор по електронна поща от Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology до него, с който се потвърждава информацията за фактора на въздействие. Имейлът е изпратен на 7 януари 2020 г. „Скъпи докторе, весела Коледа и честита Нова година от Japanese Journal of Gastroenterology and Hepatology. Актуалният ни импакт фактор е 1,921. Очакваме нашето бъдещо сътрудничество“, гласи краткият имейл, подписан от Тору Ишикава, главен редактор на списанието. Посоченият от японеца импакт фактор е дори по-висок от този, който д-р Грибнев е дал на своята статия в дисертацията си.

НАЦИД предлага услугата проверка на импакт фактор както за учени, така и за университети. Неясно остава защо нито МУ-София, нито д-р Грибнев са я ползвали, а са се доверили на имейла на японския главен редактор. Преди да бъде допусната до защита обаче, всяка дисертация трябва да премине т. нар. административна проверка дали отговаря на всичките законови изисквания. Тя се осъществява от комисия на самото учебно заведение. След като въобще е стигнала до жури, очевидно странният момент с липсващия импакт фактор на статията не е хванат от комисията. „Не е работа на журито да следи за импакт фактор. Наша задача е да оценим научната стойност на дисертацията. А за мен тя бе много добра. Запознат съм и с текста на статията, за която твърдите, че има проблем, и срещу нея също нямам възражения като научна стойност“, коментира шефът на журито, оценявало д-р Грибнев, проф. Костадин Ангелов.

„Преценката относно качеството на дисертационния труд и спазване на предвидените в закона изисквания са отговорност единствено на научното жури”, твърдят от МУ-София, където към настоящия момент не е постъпвал сигнал за нередност в процедурата по защита на дисертационния труд на д-р Грибнев, поради което случаят не е разглеждан. „В случай на установени нередности в процедурата по защита на дисертационен труд ще бъдат предприети предвидените в закона и вътрешните правила действия”, уточняват от университета.

„Според закона МОН трябва да стартира процедура по отнемане на докторската степен на Грибнев, тъй като той е подвел комисията, допуснала дисертацията до защита пред научно жури. Докторската степен на зам.-здравния министър освен всичко друго струва по 100 лева месечно към заплатата му в изминалите две години, като парите са от вноските на здравноосигурените“, коментираха пред Скенер.нюз колеги на д-р Грибнев.

СПОДЕЛИ