Затягат мерките в София, но не по плана на Кацаров

Преустановяват се само извънкласните занимания, затварят таноцовите и музикални школи, децата на МОЛ само с родител, всичко друго ще работи, но с 30 % капацитет

826
мерките

Мерките в София все пак ще бъдат затегнати, нареди Столичната здравна инспекция, макар вчера от оперативния щаб да решиха да засилят само контрола. „Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени спрямо развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град. Нивото на заболеваемост на база 14 дни в столицата е достигнало над 509.3 на 100 000 души население“, се посочва в заповедта на д-р Данчо Пенчев.

И въпреки по-строгите мерки, които влизат в сила от четвъртък в столицата, протимоепидемичният план на служебния здравен министър Стойчо Кацаров отново не е спазен, тъй като при заболяемост от над 500 на 100 000 души би трябвало да бъде наложен локдаун, като остават отворени единствено детските градини и то при условие, че персоналът и родителите на децата са ваксинирани. Припомняме, самият Кацаров многократно потъпка собствения си план, за което бе питан и от прокуратурата, която преди дни за втори път поиска обяснения от министъра за високата смъртност и какво се прави за ограничаване на разпространението на заразата.

На фона на меките мерки в много от столичните болници няма места за пациенти с коронавирус, а свободните легла в интензивните отделения са под 10.

Ето и какви ще са новите ограничения в София от 14 октомври:

– Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие. При увеличаване на заболеваемостта ще се предприемат мерки за преминаване на ротационен принцип на обучение.

– Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

– Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

– Посещенията на музеи и галерии се организира, като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

– Преустановяват се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.

– Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти.

– Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

– Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

– Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

– Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.).

– Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 07:00 ч. до 23:00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала. Важно уточнение е, че те ще могат да работят и след 23.00 часа, ако 100% от персонала в съответния обект е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване. А също ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието трябва да е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи или представят отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието PCR или антигенен тест (до 48 часа преди влизане).

– Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не-повече от 15 лица на закрито и 25 лица на открито. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице от персонала.

– Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите.

– На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Преустановяват се свижданията в лечебни заведения. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица.

– Всички работодатели трябва да организират работния процес на служителите в дистанционна форма, където това е възможно. Ако не е, на съответното работно място трябва да се провеждат засилени противоепидемични мерки, включително филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и недопускане на служители или външни лица със симптоми на остри заразни заболявания.

– Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда.

СПОДЕЛИ