Само 8 % успяват да откажат цигарите, останалите имат нужда от алтернатива

Пушенето намалява живота на пушачите с 10 години, но ако преминат към електронни цигари или системи за нагряване на тютюн, веднага си връщат 5 г. от тях

цигарите
Проф. Борислав Георгиев

Само 5% от хората успяват да спрат цигарите завинаги без допълнителна помощ, този процент остава нисък – 8%, и когато пушачите прибягват до терапевтични и други средства за отказ от вредния навик. Затова трябва да се предприемат мерки и именно такава мярка е подходът за намаляване на вредата от тютюнопушенето чрез по-малко рискови продукти без дим. Електронните цигари и системите за нагряване на тютюн могат да доведат до ползи за общественото здраве като променят сериозно световната картина на заболяванията, причинени от тютюнопушенето. Около това мнение се обединиха водещи международни и български лекари по време на Втората медийна среща за намаляване на вредата от тютюна, която се проведе в хибриден формат в Несебър като част от X Юбилейна научна конференция „От науката до леглото на болния“.

„Броят на сърдечно-съдовите заболявания, по които България е сред първенците в европейската черна класация, белодробни инфекции, рак и други заболявания, причинени от пушенето, могат да бъдат сериозно повлияни, ако пациентите спрат да пушат или преминат на бездимни алтернативи“, посочи проф. Борислав Георгиев, началник на Клиниката по кардиология в НКБ. По думите му 64 % от българите искат да откажат цигарите, но не могат, което пък многократно увеличава рискът да получат сърдечно-съдов инцидент. Данните на Евробарометър за 2020 г. показват, че 38 % от населението над 15-годишна възраст у нас пуши и този процент вместо да намалява, се увеличава спрямо 2017 г. Това означава, че забраните просто не действат.

„Спирането на пушенето удължава живота на човека и трябва да направим всичко възможно пушачите да спрат цигарите заради вредния ефект на дима върху всички органи и системи. Но дори и след сърдечно – съдов инцидент 60 % от пациентите искат, но не успяват да спрат да пушат“, подчерта проф. Георгиев. И предупреди – погрешно е схващането, че намаляването на броя изпушени цигари намалява и риска от възникването на болести, свързани с пушенето. „Можем да говорим за намаляване на вредата чрез преминаването към системите за нагряване на тютюн и електронните цигари“, уточни кардиологът.

цигарите

„Над 6 милиона души умират ежегодно от болести, свързани с пушенето като над 10% от смъртните случаи са на хора на възраст от 30 и повече години. 1/3 от сърдечно-съдовата смъртност се дължи на тютюнопушене, а продължителността на живота на пушачите намалява с 10 години спрямо непушачите. Това е страшно много време“, каза унгарският кардиолог д-р Емил Толди – Шедел. Изследванията посочват също, че продължителността на живота на пушачите намалява с около 20% в сравнение на този на непушачите в различните възрасти. „Това дава ясен знак, че трябва да се направи нещо, за да се промени тази ситуацията“, обясни д-р Шедел, който е председател на Медицинското общество за намаляване на вредата в Унгария и генерален директор на болница „Св. Ференц“ в Будапеща. По думите му традиционният лекарски съвет „спри да пушиш“ очевидно не води до резултат, при положение, че 48 % от пациентите с коронарна болест, 57 % от получилите инсулт и 72 % от тези с периферна коронарна болест продължават да пушат. „Затова трябва да помислим и за прилагане на подхода за намаляване на вредата от тютюна, защото не можем да изоставим тези пациенти“, категоричен е унгарският кардиолог.

 

Д-р Шедел посочи още, че най-вредни в цигарите са полицикличните въглеводороди, но почти всички от над 7000 вещества, съдържащи се в горимите цигари, увреждат съдовете. „При пушачите измерваме по-високи нива на лошия и по-ниски нива на добрия холестерол, около 3 % повече е общият холестерол, 9 % повече са и триглицеридите. Покачва се и рискът от диабет чрез т.нар. механизъм за инсулинова резистентност, което пък води до покачване на висцералните мазнини. Те от своя страна повишават многократно риска от метаболитен синдром и оттам скача угрозата за пушачите от инфаркт, инсулт, аритмия, периферна артериална болест“, обясни д-р Шедел.

Но колкото и стряскащи да са предупрежденията на медиците, отказът от цигарите изглежда мисия невъзможна. Обратът в тази тенденция може да дойде, ако направим следващата стъпка, която би могла да бъде преминаването към по-безвердните бездимни алтернативи. „Е-цигарите и системите за нагряване на тютюн могат да допринесат и за управлението на хроничните респираторни болести при пушачите» смята австрийският пулмолог проф. д-р Волфганг Поп.

„Намаляването на вредата от тютюнопушенето по отношение на белодробните болести е свързано с намаляването на токсичните  и канцерогенните вещества. Това води до намаляване на инфекциите, забавяне на темпа на влошаване и прогресия при ХОББ и рак и по-специално рак на белия дроб, който е сериозен проблем при пушачите“, обясни проф. Поп. По думите му ефектът от употребата на бездимни  продукти е незабавен и ако пушачите губят 10 години от живота спрямо непушачите, то преминаването към електронни цигари или системи за нагряване на тютюн, може да им върне 5 от тях.

Според проф. Виктор Гуревич, вицепрезидент на Националното сдружение за изследване на атеросклерозата в Руската федерация, въпреки широката дискусия „за“ и „против“ електронните цигари съществуват научни аргументи за преминаването към тях на заклетите пушачи –  употребата на никотин в тази форма носи по-малки рискове за здравето в сравнение с тютюнопушенето, а процентът на отказващи цигарите благодарение на тези устройства се увеличава.

цигарите
Проф. Георги Момеков

На научните доказателства от целия свят в подкрепа на намалената вреда при преминаването на бездимни алтернативи акцентира и председателят на Българското дружество по фармация проф. Георги Момеков. „Повечето пушачи твърдят, че искат да спрат да пушат и разбират риска и вредата. Те обаче не могат или не искат да се откажат заради една единствена молекула – никотина. Цигарата е една ходеща колба, един малък химически реактор – формират се ацетон, амоняк, арсеник, бутан, въгледонен окис, толуол и още над 7000 вредни и потенциално вредни вещества, много от тях канцерогенни. Този тип вещества се отделят при горенето на тютюна. Пушачът има нужда от никотин и по никаква причина няма нужда от всички тези вещества, които се образуват в цигарения дим при горенето на тютюн“, каза проф. Момеков и добави: „Намаляването на вредата е подход в политиката, целящ да намали вредата, причинена от опасно действие, а не просто да забрани действието. Създаването на бездимни алтернативни и по-малко вредни начини за доставяне на никотин дава възможност той да се набавя, но с намален здравен риск. Това е доказано от редица независими проучвания на международни изследователски институти и агенции.“

Сред тях е Агенцията по обществено здраве на Англия (Public Health England), която в четири последователни свои годишни доклади посочва аргументи в подкрепа на намаления рик от електронните цигари и бездимните алтернативи като устройствата за нагряване на тютюн в сравнение с продължителното пушене.

Степента на вредност на електронните цигари е 95% по-малка от тази на традиционните горими цигари, а устройствата с нагряване на тютюн вероятно също намаляват излагането на потребителите и хората около тях на вредни вещества всравнение с цигарите, гласят заключенията от докладите на британската здравна агенция от 2017 и 2018 г. През 2019 г. британските изследователи препоръчаха електронните цигари в съчетание с подкрепа за отказ за всички пушачи, които искат да спрат с вредния навик. В доклада си от тази година пък Агенцията казва, че алтернативните устройства за доставяне на никотин като електронните цигари могат да имат решаваща роля за намаляване на огромната здравна тежест, причинена от тютюнопушенето.

„Друг доклад на Комитета по наука и технологии  във Великобритания (Science and Technology Committee), базиран на 100 доказателствени данни дава заключението, че в парата на е-цигарите няма отделяне на катрани и въглероден окис. Това са най-опасните компоненти на цигарения дим, който се образува при горенето на тютюна при конвенционалните цигари,“ посочи проф. Момеков.

цигарите

Националният институт за обществено здраве и околна среда на Нидерландия (RIVM) също казва в свой доклад, че макар и не без риск, употребата на системите с нагряване на тютюн води до 10 до 25 пъти по-ниски нива на излагане на канцерогенни вещества. Това може да доведе до значително подобрен рисков профил в сравнение с цигарите.

От Федералния институт за оценка на риска на Германия (BfR) също посочват, че на базата на анализи намалението на токсичните вещества в аерозола на устройствата с нагряване „е вероятно да води съответно до намаление на излагането на тези токсични вещества.“ Едно от най-големите признания за намалената вреда на системата за нагряване на тютюн IQOS е решението на Агенцията по храни и лекарства FDA от юли 2020 г., в което американският регулатор разреши системата да се предлага на американския пазар като „тютюнево изделие с модифициран риск“, тип продукт с намалено излагане на вредни и потенциално вредни вещества.

 

СПОДЕЛИ