НЗОК притиска болници да й връщат пари

Противопоставяме се на опитите за административен тормоз от страна на касата над лечебни заведения, ангажирани активно с лечението на пациенти с COVID-19, изригнаха от БЛС

199
НЗОК

НЗОК притиска болници, лекували предимно пациенти с COVID-19 през последната година и половина, да връщат пари на касата. Формалният повод е неспазен алгоритъм на лечение или нарушения при отчитането, констатирани при проверки, предупредиха от Българския лекарски съюз. От съсловната организация заявиха публично, че ще се противопоставят на исканията на НЗОК болниците да възстановяват средства за лечението на пациенти с коронавирус. БЛС нарича проверките, извършвани от фонда „тенденциозни“, а действията й – „административен произвол“.

 

Ето пълния текст на позицията на съсловната организация:

 

БЛС се противопоставя на опитите за административен тормоз от страна на НЗОК над лечебни заведения, ангажирани активно с лечението на пациенти с COVID-19 през изминалата тежка и трудна година и половина. В централата на съсловната организация има постъпили множество сигнали от болници в цялата страна за тенденциозни, масови проверки и  искания за възстановяване на средства в условията на пандемия по формални причини: неспазен алгоритъм на лечение, отчетен пациент с антигенен тест, а не с PCR и др.

 

През периода на пандемия българските лекари бяха изправени пред огромни предизвикателства и положиха огромни усилия, грижейки се за своите пациенти в условия на напрежение и неизвестност, рискувайки собствения си живот. Те бяха многократно уверявани, че може и трябва да работят спокойно, че финансирането им е гарантирано.

 

БЛС припомня, че с настъпването на епидемията, финансирането на лечебните заведения стана въпрос на оцеляване и те получаваха минимум 85% от бюджетите си, независимо от броя на лекуваните пациенти. Нещо повече: в нито един нормативен документ не беше разписан механизъм, който дори да разглежда възможността за възстановяване на тези средства.

 

На този фон, юридически необосновано и неморално е да се притискат лечебни заведения, дали своя дан в борбата с пандемията, да се иска от тях да връщат средства, които са били подсигурени за тяхното оцеляване. Ставаме свидетели на опит за възстановяване на суми за период, в който колегите лекуваха и се грижеха предимно за пациенти с COVID-19.

 

Формалното отношение, което демонстрира НЗОК към лекарите в България, е не само обидно, но и демотивиращо. БЛС пита:  Това ли е наградата за неимоверните усилия на българските медици в условията на неизвестност и световна пандемия? Това ли е подготовката за есента, която, за съжаление, едва ли ще бъде по-лека от изминалата?

 

Нека не забравяме, че през очакваните тежки месеци всички ние отново ще разчитаме на същите тези медици и лечебни заведения, на които разчитахме през изминалата година и половина! А те ще продължат да следват своето призвание и няма да отстъпят от дълга си!

 

СПОДЕЛИ