Касата била на 1556 проверки в болници през тази година

От Хематологията отговориха на зам.-здравния министър д-р Димитър Петров: Не сме на загуба, на плюс сме

202
болници

От началото на тази година експерти и контрольори от НЗОК и РЗОК са били на общо 1556 проверки в различни болници, съобщиха от касата във връзка с изнесените по-рано през деня данни от зам.-министър д-р Димитър Петров за множество проверки в лечебните заведения и данни за злоупотреби в някои от тях.

От НЗОК уточниха, че за периода от 01.01.2021 г. до 10.06.2021 г. са извършени проверки, както следва:

  • от служители на Централното управление на НЗОК са извършени 68 проверки в 22 държавни ЛЗБМП, 17 общински ЛЗБМП, 6 ЛЗБМП със смесено участие (държавно и общинско) и 23 частни ЛЗБМП;
  • от служители на РЗОК са извършени 1488 проверки в 84 държавни ЛЗБМП (което и дискусионно, тъй като болниците със 100 % държавно участие в капитала са по-малко), 98 общински ЛЗБМП, 20 ЛЗБМП със смесено участие (държавно и общинско) и 43 частни ЛЗБМП.

„Проверките могат бъдат планови, внезапни и по повод на подадени жалби, а резултатите от тях се отразяват в протокол, като екземпляр от същия се предоставя на лицето – обект на проверката, срещу подпис, а копия от него се изпращат на управителя на НЗОК, съответно – на директора на РЗОК и на съответната районна колегия на съсловната организация на лекарите или на лекарите по дентална медицина. На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, контролните органи на НЗОК нямат право да разпространяват данни, станали им известни при извършването на дейността, освен в случаите, предвидени в закон“, подчертават от касата.

Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания в София (СБАЛХЗ), която беше спомената като една от „проблемните болници“ от зам.-здравният министър д-р Димитър Петров е завършила 2020 г. с положителен финансов резултат от 147 000 лв. Това сочат данните от годишния финансов отчет на лечебното заведение за изминалата година, който е подаден в МЗ, съобщиха от Хематологията. От там не отричат, че имат просрочени задължения за около 18 млн. лв., но подчертават, че тенденцията е през последните години те да намаляват, като например през 2016 г. са били 23 млн. лева.

От СБАЛХЗ подчертават, че изплатените средства на лечебното заведение от НЗОК и Министерството на здравеопазването за медикаменти и извършени дейности възлизат на 43.1 млн. лв. за 2020 г. „Сумата е с над 8 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. В резултат на повишените постъпления СБАЛХЗ е приключила 2020 г. с положителен финансов резултат. Той се дължи основно на увеличената и оптимизирана лечебна дейност, което е свързано и с ръст на приходите. За този период броят на преминалите пациенти, които са избрали да се лекуват в болницата, се е увеличил с 5%, като от 12 220 през 2019 г. те са 12 876 през 2020 г. Болницата е предпочитан избор за лечение и от новодиагностицираните пациенти, потърсили за първи път хематологична помощ, като техният брой също е нараснал с около 12% в сравнение с 2019 г. Като най-големият център в страната, който прилага автоложна и алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при възрастни пациенти над 18 години, е отчетен и ръст от 20% на извършените трансплантации през 2020 г.“, отговарят от лечебното заведение на д-р Петров.

„В същото време, през изминалата година са въведени иновативни и скъпоструващи лекарствени средства, като на пациентите с хематологични заболявания са осигурени едни от най-съвременните и ефективни терапии. Като водещо здравно заведение в областта на хематологията, СБАЛХЗ приема едни от най-трудните за диагностика и лечение случаи от цялата страна, както и значителна част от пациентите с резистентност към провеждани терапии и тежки усложнения. Ето защо прилаганото лечение в болницата е едно от най-скъпоструващите в областта на злокачествените заболявания, като средният разход на преминал пациент през лечебното заведение е около 3 600 лева“, посочват още от Хематологията, на която начело в момента е доц. Бранимир Спасов. Припомняме, болницата беше ръководена и от едно от остриетата на БСП – проф. Георги Михайлов, който я остави в незавидно състояние и беше проверявана от прокуратурата.

СПОДЕЛИ