10 дни санаториум на цена от 30 до 211 лева

От днес НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация, която е предвидена за около 44 000 работещи и хора с инвалидни пенсии

435
санаториум

10 дни санаториум на цена от 30 лева до 211 лева – от тази възможност може да се възползват всички осигурените за общо заболяване, майчинство или трудова злополука и професионална болест, както и хората с инвалидни пенсии. Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ стартира днес, като за 2021 г. предвиденият бюджет за нея е над 22,1 млн. лева, с които осигурителният институт ще доплати възстановяването на около 44 000 работещи или хора с увреждания.

Програмата за един човек е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно в 52 бази в цялата страна.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ. Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Необходимите документи, които трябва да се представят в офис на НОИ за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ,  са направление Бл. МЗ № 119а’98, издадено от личния лекар в два екземпляра и не по-късно от 30 дни от датата, от която сте си резервирали възстановителната почивка, лична карта, документ по образец, удостоверяващ осигурителните права, както и епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, които доказват заболяването, за което се ползва рехабилитацията. За хората с трайно намалена работоспособност от 50 и над 50 на сто се изисква и валиден ТЕЛК или НЕЛК, а за тези с професионална болест – валидно експертно решение за признаване на професионална болест.

Най-ниски са цените в санаториумите на ВМА в Банкя и Хисаря – съответно 30 и 40 лева за 10 дни. 96 лева струва възстановителната почивка в „СБР – Св. Богородица“ в Нареченски бани, а 145 лева – в „СБР – Марикостиново“. Най-скъпо – 211 лева – е в балнеохотелите. В 52-те бази водата е подходяща за различни заболявания, но има и противопоказания, като в почти всички санаториуми не приемат хора с инфекциозни заболявания, активна туберкулоза, епилепсия, рак в първата година от лечението, кървящи язви, отворени рани, цироза, а на някои от местата водата не е добра за хора с психични заболявания. За желаещите да ползват програмата, които обаче не могат да се обслужват сами, се налага да си водят задължително придружител.

Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, може да намерите в меню „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

 

 

СПОДЕЛИ