С 20 лева увеличават всички клинични пътеки

От 1 октомври 10 % от джипитата и специалистите в извънболничната помощ ще се отчитат електронно всеки ден

503
клинични пътеки

С 20 лева увеличават всички клинични пътеки, а тази за COVID-19 скача двойно – от 618 на 1200 лева. Това предвижда поредният анекс към Националния рамков договор, който трябва да бъде подписан до края на седмицата. Около това решение са се обединили УС на БЛС и Надзорът на НЗОК след среща днес. Общо 40 млн. лв. ще разблокира касата от резерва си, за да покрие разходите по новите цени на пътеките до края на годината.

Въвеждането на електронното отчитане от 1 октомври за специалистите в извънболничната помощ е сред другите важни промени. Засега то ще е тестово, ще засяга 10% от джипитата, специалистите в поликлиниките и лабораториите и ще се прави всеки ден, както е при болниците.

„Целта е електронното отчитане да влезе масово от 1 януари 2021 г. Ако има проблеми по време на тестовия период обаче, ще се ревизира и ще се отложи“, обясни Оля Василева, член на НС на НЗОК. Тя допълни, че това е пътят за въвеждането на електронните направления и електронните протоколи.

Припомняме, джипитата отказват да се отчитат на ежедневна база и заплашиха, че няма да подпишат анекса. В официално възражение от името на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, изпратено до здравната каса днес, се казва: „ОПЛ подкрепят въвеждането на електронното здравеопазване и участват активно в подготовката за въвеждането му, но описаното в параграф 9 на проекта за анекс към НРД изискване ОПЛ да подават няколко десетки пъти дневно по интернет отчети за извършената от тях дейност не е част от електронното здравеопазване, а представлява допълнителна административна тежест, която възпрепятства оказването на медицинска помощ на пациентите“. Според личните лекари, с искането си за въвеждане на параграф 9 НЗОК ще жертва здравето на пациентите, за да подобри контрола върху джипитата. „Подобно нещо е недопустимо и НСОПЛБ категорично възразяват срещу приемането на ежедневното отчитане“, заявяват от сдружението.

СПОДЕЛИ