50 лв. към заплатите на сестрите за придобита специалност и по 20 лв. за всеки сертификат

БАПЗГ прави консултативни съвети по професии в опит да „приласкае“ недоволните от управлението, фелдшерите обаче продължават да искат да напуснат съсловната организация

6665
лекарка

Сестрите трябва да получават допълнителни 50 лева към заплатите си, ако имат придобита специалност и по 20 лева за всеки сертификат за професионална квалификация. „Това успяхме да заложим в Колективния трудов договор“, похвали се председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) Милка Василева по време на Петия редовен конгрес на организацията. Над 400 делегати от цялата страна решиха да замразят членския внос на 5,60 лева.

Да се сформират Национални професионални консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и медицинските лаборанти е другото решение, което залегна в Устава на БАПЗГ. Всички 28 регионални колегии на съсловната организация се задължават в срок от два месеца да сформират професионални консултативни съвети като членовете им ще се избират на доброволен принцип. Същевременно ще бъдат излъчени представители на тези съвети на национално ниво. Те ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. Председателите на НПКС ще участват в работата на Управителния и Националния съвет като експерти.

Така БАПЗГ се опитва да „приласкае“ обратно всички недоволни, които искат да напуснат организацията и да създадат свои собствени професионални структури, които да защитават правата и интересите им по-добре. Този ход обаче не удовлетвори фелдшерите, които продължават да не искат да членуват в професионалната организация на сестрите. В декларация, която не им беше позволено да прочетат на Петия конгрес, те заявават, че не припознават БАПЗГ като своя съсловна организация, членувайки в нея като „асоциирани специалисти“ и ще отстояват правото си на самостоятелна професионално-съсловна организация, както е по цял свят, предвид факта, че професията е регулирана, а кадрите практикуват рутинна медицинска дейност. В краен случай фелдшерите са склонни да останат в БАПЗГ, но ако сами взимат решения за своите проблеми и преговорят за исканията си с отговорните институции. „В случай на отказ, декларацията да бъде приета като официален документ на Конгреса, ще потърсим юридическа защита на професионалните ни права, позовавайки се на обективни аргументи“, заканиха се фердшерите.

СПОДЕЛИ