25 % от неосигурените не плащат, защото не вярват в системата

Разходите за лекарства в България са необичайно високи – 43% от публичните средства, проблем е и смъртността от онкологични заболявания, аларимрат експерти от ЕК

413
системата

Близо 10 % от българите са здравноосигурено, като една четвърт от хората без вноски не плащат, защото не вярват в системата. Това алармира доклад на ЕК. „14 на сто от населението в България няма добър достъп до медицинска грижа, само 15 % от лекарите са джипита, а сестрите са под санитарния минимум“, обяви представителят на Европейската обсерватория за здравни политики Ане Шпрангер. Експертът препоръчва реформа и по-строг лицензионен режим на лечебните заведения. По думите й ЕК ще търси причината за необичайно високите разходи за лекарства в България. „Те представляват 43% от публичните средства за здравеопазване. Всички дейности за реформа в сектора имат за цел да се намалят тези плащания, но първо трябва да се направи дълбок анализ, за да се намери причината за тези разходи“, посочи Шпрангер.

Според здравния профил на страната ни, изготвен от ЕК, ние сме на последно място в ЕС по продължителност на живота, като особена тревога предизвиква ниската преживяемост от онкологични заболявания. Смъртността от сърдечно-съдови заболявания и от исхемична болест на сърцето също е висока, макар че така е и в останалите държави, но там се отчита намаляване, докато у нас не. Това се дължало на нездравасловният ни начин на живот, като най-голям проблем е тютюнопушенето. Сред възрастните в ЕС пушим най-много, а и подраставащите са в челото на класацията, алармираха още европейските експерти.

„В същото време България е на последните места по качество на здравеопазването в Европа. Болничният престой в страната ни е 5 дни и е два пъти по-кратък в сравнение с другите европейски държави“, посочи Шпрангер и добави, че процентът на хоспитализации е двойно по-голям в сравнение с ЕС. Според нея, би трябвало да се отделят повече средства за дългосрочна грижа за пациентите, но не в болнични условия.

По думите й доплащането от страна на пациентите също е на едно от най-високите нива в ЕС, като само 52% от средствата в системата са публични. На този фон разходите за здравеопазване в България на глава от населението – 1300 евро, са най-ниските в страните от ЕС и живеем най-крътко. По продължителност на живота ни изпреварва дори Румъния, с която допреди две години показателите ни са били еднакви.

Пет са основните проблеми пред здравеопазването в ЕС. Това са нагласите към ваксините във всяка от държавите, като тук изводът е, че трябва да бъдат привлечени медицински лица, които да променят негативните нагласи в някои от страните; електронното здравеопазване; достъпността в здравното обслужване; достъпът до лекарста и уменията на здравните работници, като тук фокусът е върху разширяване на възможностите за професионалистите по здравни грижи и фармацевтите.

СПОДЕЛИ