50 % от приходите на болниците – за заплати

БЛС и НЗОК подписаха НРД за следващите три години, промени може да има, когато те са в полза на пациентите, заявиха от касата

459
заплати
НРД 2020-2022 беше подписан днес в МЗ

Поне 50 % от приходите на болниците ще отиват за заплати на персонала, като 80 % от тях ще са само за медицинските специалисти в съотношение 1,6 за лекарите към 1 – за сестрите. Това заявиха пред журналисти от Българския лекарски съюз, НЗОК и здравното министерство след подписването на Националния рамком договор, който ще важи през следващите три години.

„Предложил съм проект на промени в Закона за здравното осигуряване, които дават право да бъдат заложени изисквания относно структурата на разходите за персонал. Законовите изменения вече са в Министерския съвет и ще бъдат гласувани на заседанието в петък“, уточни министър Кирил Ананиев след подписването НРД. Той даде пример: ако приходите на дадено лечебното заведение са 1 млн. лв., от тях не по-малко от 500 хил. лв. трябва да отидат за разходи за персонал. От тези 500 хил. лв., не по-малко от 80%, т.е. 400 хил. лв. ще отидат за възнаграждения на професионалистите по здравни грижи и лекарите при съотношение 1:1.6 или ако медицинската сестра взима 1000 лв., лекарят ще взима 1600 лв.. „Говорим за не по-малко“, добави Ананиев.

Здравният министър изрично подчерта, че в случая става въпрос за формиране на разходите за възнаграждения като цяло на професионалистите по здравни грижи и на лекарите. Конкретните заплати на медицинските специалисти в отделните лечебни заведения ще се определят на база вътрешните правила, одобрени от колективния орган и от самото ръководство на болниците. „Това, което мога да правя аз като ръководител на 62 болници, е да правя проверка дали се изпълняват тези изисквания. Освен това, лечебните заведения са длъжни да представят тези свои вътрешни правила на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и ако тя установи, че не се спазват правилата, независимо от формата на собственост, ние имаме право да излезем с предписания и да отстраним това несъответствие“, допълни той.

От МЗ обясниха още, че към момента около 90 % от държавните болници вече са покрили началните основни заплати по Колективния трудов договор /КТД/. От останалите държавни лечебни заведения има уверение, че при тези правила и при увеличените приходи, които ще имат от болничната дейност, ще постигнат нивата, заложени в КТД.

„Предстои промяна в Закона за лечебните заведения, така че новите правила за формиране на разходите за персонал да важат за всички болници, включително и частните“, обясни д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет на НЗОК. „Това, което подписахме днес, дава тласък за решаване на проблема. Още през февруари-март, когато започнат да действат и видим какво се случва, ако трябва ще се коригираме, включително и разпределението, но трябва да бъдат достигнати минималните нива в КТД. Всичките ние ги очакваме и предполагам, че това ще се случи“, посочи още д-р Кокалов след подписването на НРД.

От НЗОК съобщиха, че при възникване на спорни моменти, НРД може да бъде анексиран, когато промените са в полза на пациентите.

„Важно е да се отбележи, че във всеки един момент през тези три години, за които важи Рамковият договор могат да бъдат правени промени при желание на някоя от преговарящите страни“, каза пък председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. По думите му всички искания, поставени на УС на БЛС по време на 71-вия Извънреден събор са изпълнени. „Болничното лечебно заведение не може да заплаща по-малко от 80 на сто от половината от месечния му приход за заплати на лекари и специалисти по здравни грижи, от които 80 на сто 64% за лекари и 36% за специалисти по здравни грижи. Цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури са увеличени средно с 14%., а обемите са намалени със 7 на сто. Лекар без специалност ще има право да извършва дейности под субординирана координация на лекар със специалност. При надвишаване на регулативния стандарт, който е определен за профилактика на общопрактикуващия лекар, няма да се налагат глоби и той няма да бъде лимитиран. Отпада регулацията и за изследванията при профилактика. Цените на МДД (медико – диагностичните дейности) са увеличени средно с 18%, със 7 на сто се вдигат и цените в СИМП за първичен преглед, първичен профилактичен преглед по програма „Майчино здравеопазване“, вторичен преглед, медицинска експертиза и др.“, резюмира д-р Маджаров.

СПОДЕЛИ