Без лимит за леглата, иначе няма НРД

Поне 22 % от приходите на болниците по НЗОК ще отиват за заплати на лекарите, а 13 % - за сестрите

622
НРД

Лимитите за легла да отпаднат, ако се констатира, че при дадена болница няма опасност от преразход през първата половина на 2020 г., иначе БЛС няма подпише НРД 2020 – 2022 г. Този допълнителен текст гласува Събора на Лекарския съюз, който иначе даде мандат на ръководството да подпише рамковия договор, но с това условие.

С 209 гласа „за“, 22 „против“ и 8 „въздържал се“ делегатите казаха „да“ на новото НРД. Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров благодари и заяви, че постигнатото е отново крачка напред, а не назад. „Голяма част от поставените от БЛС искания по време на преговорите бяха изпълнени“, уточни той. Сред тях: увеличаване на цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури средно с 14%, намаляване на обемите в размер 7 на сто, болниците няма да могат да плащат по-малко от 35 на сто от месечния приход на лечебното заведение от НЗОК за заплати на лекари и специалисти по здравни грижи (съответно 22 на сто за докторите и 13 на сто за сестрите), лекарят без специалност ще има право да извършва дейности под субординирана координация на лекар със специалност, при надвишаване на регулативния стандарт, който е определен за профилактика на общопрактикуващия лекар, да не се налагат глоби и да не бъде лимитиран, отпадане на регулацията и за изследванията при профилактика, увеличаване средно с 18% на цените на медико – диагностичните дейности, увеличаване средно със 7 на сто на цените в СИМП за първичен преглед, първични профилактичиен преглед по програма „Майчино здравеопазване“, вторичен преглед, медицинска експертиза и др., по-скъпи процедури за интензивно лечение.

„Не успяхме засега да се преборим и да отпадне осигуряването на медицинска помощ от общопрактикуващите лекари извън работния им график. От сега казвам, че с това недоразумение ще се борим с всички средства, защото не може да караме хората да търсят личен лекар по всяко време или пък да караме личния лекар да сключва договор с някаква неотложна помощ, само защото е записана някаква глупост в закона. Държавата трябва да си реши този проблем, както е навсякъде в цивилизования свят“, каза още д-р Маджаров.

През следващата седмица Управителният съвет на БЛС продължава разговорите с НЗОК. Предстои и официалното подписване на НРД 2020-2022, като БЛС се надява договорените параметри да бъдат стриктно спазвани.

СПОДЕЛИ