„Александровска“ обяви 22 свободни места за специализанти

Най-търсени са младите хирурзи, а конкурсът ще е на три етапа

595

Столичната УМБАЛ „Александровска“ обяви конкурс за специализанти, като свободните места са 22.

Според заповедта на директора на лечебното заведение доц. Костадин Ангелов, позициите са следните: за специалност „Клинична алергология“ – 2 места; за „Анестезиология“ – 2 места; за „Ендокринология и болести на обмяната“ – 1 място; за „Клинична имунология“ – 2 места; за „Клинична хематология“ – 1 място; за „Нервни болести“ – 1 място; за „Нефрология“ – 1 място; за „Очни болести“ – 2 места; за „Педиатрия“ – 2 места; за „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – 1 място; за „Урология“ – 2 места; за „Хирургия“ – 4 места и за специалност „Психиатрия“ – 1 място.

Припомняме, промени в Наредбата за специализация предвиждат здравното министерство да плаща субсидия на болниците за специализантите, но младите лекари се задължават да останат на работа в избраното лечебно заведение 3 години, след успешното полагане на изпит и придобиване на специалност.

Конкурсът ще се проведе по документи и интервю, като ще премине на три етапа – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност, както и събеседване с директора на болницата.

Документите за допускане и участие в конкурса ще се приемат в „Обща канцелария“ на УМБАЛ „Александровска“ в срок 30 дни от публикуване на обявата, а изискванията за заемане на длъжността лекар-специализант са: образование: висше-магистър по медицина; членство в БЛС; компютърна грамотност; както и лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходимите документи за участие в конкурса са: заявление; копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея; копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС; мотивационно писмо; автобиография – европейски формат; копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар – специализант” се сключва, съгласно чл. 68, ал.1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. За контакти и допълнителна информация – сектор „Учебна и научна дейност“, тел. 02/9230 310.

СПОДЕЛИ