Караме болничните вкъщи, иначе няма да ги плащат

С такова предложение излязоха от сдружението на джипитата

800
болнични

Ако работник в болнични не си е вкъщи и не спазва препоръките, дадени в листа, както и ако не се яви на контролен преглед, НОИ да не изплаща обезщетението. Това предлагат от Сдружението на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) в становището си по проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

„В нормативната уредба няма предвидена отговорност за пациентите при неспазване на препоръките в болничния лист. Няма и възможност за контрол върху това спазване на препоръки, както и последващи санкции. Това създава абсолютен „имунитет“ на ползвателя и условия за прехвърляне на вина и търсене на отговорност у лекарите. Стига се дори до парадокси, в които се прави разследване спрямо лекаря за отказ да издаде документ с невярно съдържание. Злоупотребата с права е забранена от Конституцията, която е с пряко действие, но за да е ефективна тази забрана, трябва да има система за контрол и санкции за злоупотребяващите ползватели на болнични листа“, пише в становището на НСОПЛБ.

Според личните лекари, Наредбата за медицинска експертиза в сегашния си вид допуска ползвателите на болнични да злоупотребяват безнаказано. „Затова предлагаме включване на текстове, които определят неспазването на режима и неявяването на контролни прегледи като нарушение, за което нарушителят носи отговорност и търпи санкции, които могат да бъдат: анулиране на болничния лист и незаплащането му от работодателя и НОИ; обявяване на отсъствието за самоотлъчка; налагане на парична санкция на ползвателя. Контролът на тези показатели е лесно осъществим, може да бъде планов, на случаен принцип или по сигнал на заинтересованите страни (осигурители, НОИ, трети лица)“, дават идея джипитата.

Друго предложение на НСОПЛБ е да се премахне хартиеният документ „Лична амбулаторна карта“ като източник на информация за ползваните болнични, а вместо това да се използва системата на НОИ, до която достъп имат и лекарите.

Личните лекари настояват още един доктор да не може да делегира права на друг при издаване на болнични. „Съществуващата до момента порочна практика един лекар да разпорежда на друг да издаде болничен лист, защото първият е преценил, че болният е нетрудоспособен, но не желае да се натоварва с административна дейност или го е страх да поеме отговорността, трябва да бъде прекратена“, категорични са джипитата. Според тях, няма нито обективна, нито техническа или нормативна пречка всеки лекар преценил необходимостта от временна нетрудоспособност на болния, да издаде болничния лист.

Припомняме, дискусията за това кой да плаща болничните, колко са фалшивите диагнози и как да спре източването на НОИ, беше повдигната за пореден път миналата седмица.

СПОДЕЛИ