МЗ вече ще плаща заплатите на специализантите

Младите медици обаче ще трябва да „отработят“ тази инвестиция в болници, определени от здравния министър, за срок от 3 години

692
МЗ

Министерството на здравеопазването (МЗ) вече ще плаща заплатите на специализантите, като субсидира лечебните заведения, които са бази за обучение. Така възнагражденията на младите медици няма да са за сметка на болниците, а на държавния бюджет. Това предвижда Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която влиза в сила от днес. С нея се въвежда механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с потребностите на лечебните заведения, обясниха от МЗ.

Специализантите обаче ще трябва да „отработват“ тази инвестиция в тях. След като вземат специалност те ще могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването (в които е налице установен недостиг на специалисти), в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години. В случай че не го направят – ще връщат пратите.

Размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант в общия случай ще е в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях, а за някои дефицитни специалности – три. Субсидията, изплащана от МЗ за специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държавата, ще е в размер на два пъти минималния осигурителен доход и дължимите осигурителни вноски върху него. Така специализантите ще имат гарантиран доход от две или три минимални заплати, а избралите Обща медицина ще получават не по-малко от 1,8 пъти минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

Осъществена е промяна и в условията за специализация по Обща медицина в контекста на създадената възможност за субсидиране на базите за обучение. Специализацията по Обща медицина ще се осъществява по общия ред за клинични специалности – въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията.

За постигането на по-голяма стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения на специализантите, придобили друга специалност, назначени в база за обучение или служители във висше училище отпада изискването тези специализанти да променят безсрочния си трудов договор на срочен договор на длъжност за специализант.

С измененията в Наредба № 1 заемането на длъжностите за специализанти вече се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда. Изключение са специализантите по Обща медицина, тъй като задължителният конкурс е допълнително сериозно затруднение за базите по Обща медицина поради силно ограничения им кадрови потенциал. Най-често това са индивидуални практики за първична медицинска помощ, по-рядко – групови.

С  промените в Наредбата е създадена нормативна възможност базите за обучение да могат да получават финансиране за обучение на специализанти на срочен трудов договор освен от Министерството на здравеопазването и от общини, от лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение или по европейски проекти и програми. Освен това на специализантите вече могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми или от друг източник.

СПОДЕЛИ