Новата Медицинска ДАНС проверила 94 болници за 78 дни

Половината от нарушенията са свързани с качеството на диагностиката и лечението, масово не се спазва стандарта по спешна медицина

553
болниците

За 78 от създаването си агенция „Медицински надзор“ е извършила 157 проверки в 94 болници. „Все още в нашата дейност силен превес имат извънредните проверки по сигнали на пациенти за неудовлетвореност от качеството на медицинското обслужване, а не малка част от тях са и за съмнения за нерегламентирани плащания в лечебните заведения“, обясни директорът на новата мегаструктура Росен Иванов в интервю за „24 часа“. По думите му почти половината от нарушенията са пряко или косвено свързани с качеството на диагностиката и лечението, като масово не се спазват стандартите и основно този по спешна медицина. „Но тъй като голяма част от стандартите бяха отменени в съда, това затруднява контролната ни дейност и до приемането на нови стандарти не може да се говори за сериозни наказания и закриване на отделения или болници“, подчерта Иванов.

Друга част от проверките на новата Медицинска ДАНС са свързани с нарушаване на правата на пациентите, за което от 1 април досега агенцията е издала 20 акта на различни болници. „Най-често става дума за неизрядни медицински документи или неполучени такива от пациентите“, уточни Иванов.

Той съобщи още, че към „Медицински надзор“ ще бъде създаден Съвет за белодробна трансплантация, чиято основна задача ще е да прави оценка и подбор на потенциални реципиенти за присаждане на бял дроб. „Необходимостта от такъв съвет е обоснована от изискванията на Евротрансплант и координатора на проекта по белодробна трансплантация във Виена проф. Ланг, като целта е всички пациенти, които ще бъдат трансплантирани там, да са селектирани в България по медицински критерии – прозрачни, убедителни и в съответствие с приетите политики на Евротрансплант. Освен това има препоръки за създаване на централен интердисциплинарен съвет/борд, отговарящ за оценката и включването на всички нови пациенти в списъка на чакащите за белодробна трансплантация, независимо дали във Виена, или по-късно в София“, посочи Росен Иванов.

По думите му освен към информиране на обществото за ползите от донорството, усилията на агенцията ще бъдат насочени и към подобряване на дейностите по установяването и кодиционирането на потенциалните донори, обучение на координаторите по донорство, включително за работа с близките, както и към по-добро проследяване на трансплантираните вече пациенти.

СПОДЕЛИ