Прокуратурата пак подхваща болници и лекари

ВАП нареди на шефа на НЗОК да провери изпълняват ли задълженията си по договорите с касата

841
болници

Върховната административна проверка нареди проверка за законност на изпълнението на договорите с НЗОК. Тя е възложена за изпълнение на шефа на здравната касата д-р Дечо Дечев. До два месеца той трябва да представи пред ВАП откритите нарушения и предприетите мерки.

„Целта на проверката е гарантиране на нормативноустановеното право на достъп до медицинска помощ“, обясниха от ВАП. Хайките ще засегнат болници, зъболекари, ДКЦ-та и други договорни пратньори на касата. Обект на контрол ще бъдат отчетните документи на изпълнителите на медицинска помощ, регламентирани в НРД.

Също така ще се следи дали е имало плащанияот страна на здравноосигурени пациенти, когато оказаната помощ е по линия на договор с НЗОК, както и дали сумата заплатена от касата съответства на оказаната медицинска или дентална грижа. Ще се проверява и дали са издавани финансови документи на пациентите за всяко плащане от тяхна страна. Вида и обема на извършените операции, изследвания и др. дейности, придържането към достъпността и качеството на медицинската помощ регламентирани в НРД, също ще бъдат обект на анализ. А също и вида, количеството и реалната употреба на медицинските изделия, заплащани напълно или частично от НЗОК.

След като получи исканите данни от управителя на касата, ВАП ще представи обобщена информация за констатираните нарушения, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на разкритите случаи на неспазване на закона и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, включително възстановяване на неоснователно получени суми, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления, постановени административни актове, допълниха от прокуратурата.

Припомняме, държавното обвинение не за първи път подхваща болници и лекари, но толкова масова проверка досега не е имало. При предишните хайки в лечебните заведения се стигна само до досъдебни производства, но присъди нямаше.

СПОДЕЛИ