Една от 6 жени с рак на гърдата има метастази още при диагностицирането

Медици настояват за ефективен скрининг и задължителна предоперативна онкокомисия

804
рак на гърдата

Една от 6 жени с рак на гърдата още при поставянето на диагнозата вече има метастази, а с малко над 2% са се увеличили случаите на откриване на заболяването в напреднал стадий спрямо 2013 г. досега. За това алармира д-р Жасмина Коева-Балабанова, председател на Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) по време на конференция: „Рак на гърдата от А до Я“. По думите й въпреки лошата тенденция, 5-годишна преживяемост се наблюдава при близо 22% от пациентите с метастази и това се дължи на съвременното лечение и иновативните терапии.

„Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване за жените в Европа. Според Българския национален раков регистър от 2017 г.,  тази локализация е на първо място по честота при жените и представлява 26,8% от всички злокачествени заболявания при тях. Около 67% от пациентите са диагностицирани в начален (първи и втори) стадий на заболяването, при 27.5% е в трети и четвърти стадий, а при останалите 5,1% стадият е неуточнен“, каза още д-р Жасмина Коева-Балабанова.

Данните сочат, че заболеваемостта от рак на гърдата се увеличава с напредване на възрастта (след 35 г). и достига своя пик при 65-69-годишните (214,2 на 100 000 жени). Според Европейската инициатива за рак на гърдата, за жени на възраст между 50 и 69 г. е силно препоръчително да посещават ежегоден мамографски скрининг. При дами между 45 и 74 г. със среден риск от развитие на заболяването също се препоръчва преглед веднъж годишно.

рак на гърдата

Доц. д-р Надя Димитрова от Обединения изследователски център на Европейската комисия, Испра, Италия представи Инициативата на ЕК за рак на гърдата за осигуряване на качествена грижа, която включва 17 нови препоръки как да бъдат планирани, организирани и изпълнявани програмите за ефективен скрининг. Те включват освен съвети към жените, за да бъдат по-добре информирани, също и насоки към институциите и здравните специалисти как да планират, организират и предоставят ефективни и достъпни услуги. Препоръките акцентират върху ефективността на националните програми за скрининг на населението и възможността, която осигуряват, както и за достъп на всички пациенти до медицински прегледи и грижи.

На форума бяха обсъдени също възможностите за прецизирана диагностика и ролята им в избора на терапевтично поведение, видовете медикаментозно лечение: химиотерапия, таргетна, адювантна и неоадювантна терапия.

Денис Хорган, изпълнителен директор на Европейския алианс за персонализирана медицина, препоръча на страната ни да фокусира усилията си върху разработването на препоръки и ръководства за мултидисциплинарно диагностициране и лечение, което ще доведе до подобряване грижата за пациента, по-висока преживяемост и до по-добро качество на живот. „Не на последно място ранната диагностика спестява и публични разходи за скъпоструващо лечение на пациенти в напреднал стадий на заболяването. Здравните власти в България е добре да инвестират повече средства за ранен скрининг и повишаване на информираността на младите жени за рака на гърдата“, посочи Хорган.

В дискусията участваха политици, учени, експерти и представители на институциите на европейско и национално ниво. В края на събитието участниците приеха Консенсус за необходимите стъпки за подобряване на резултатите от ранна диагноза и лечение на рака на гърдата. В документа се подчертава, че е необходимо разработване, подсигуряване на адекватно финансиране и въвеждане в практиката на национална скрининг програма, да се дефинират рискови групи, които да подлежат на по-интензивно наблюдение и да се въведе превенция на унаследяването на наследствени ракови синдроми с висока пенетрантност в потомството чрез предимплантационен генетичен тест при ин витро оплождане. Медиците са категорични, че още от самото начало при откриване на лезия в гърдата трябва да се дефинират и спазват ясни и последователни стъпки на диагностичния и лечебен процес, да се дефинира ролята на всяка една медицинска специалност в този процес и да се пристъпва към оперативно лечение само след проведено мултидисциплинарно обсъждане на конкретния случай в рамките на предоперативна онкологична комисия. Освен това е необходимо предоперативната диагностика и стадиране да се провеждат на базата на пълния обем диагностични изследвания и процедури, а с цел подобряване на предоперативата диагностика и лечението на рака на гърдата, здравните власти трябва да наложат административна рамка и да подсигурят пълно финансиране на всички необходими диагностични изследвания и процедури, като предоперативната онкокомисия да придобие задължителен характер.

СПОДЕЛИ