Философ поема новата агенция „Медицински надзор“

Росен Иванов е ръководил инспектората на МЗ, бил е и в този на Министерския съвет, както и началник на кабинета на МО

600
МЗ

Новата Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ вече си има директор и той се казва Росен Иванов. Заповедта за назначението му от 1 април е подписана от здравния министър Кирил Ананиев и съгласувана с премиера Бойко Борисов.

До момента той е ръководил Инспектората на МЗ, бил е държавен инспектор в инспектората на Министерския съвет, началник на политическия кабинет в Министерството на отбраната (в служебното правителство от 2013 г.), както и главен юрисконсулт в МО. Росен Иванов е магистър по право и философия от СУ „Св. Климент Охридски“.

Припомняме, новосформираната Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ стартира работа от 1 април т.г. Тя обединява към момента действащите агенции „Медицински одит“ и по трансплантации. Числеността на персонала е 106 щатни бройки.

Съгласно Закона за лечебните заведения агенция „Медицински надзор“ вече ще отговаря за регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (до момента тази дейност се осъществява от регионалните здравни инспекции). Във функциите ѝ влизат също така и администрирането на режима по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност за болниците, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки. За тази цел в агенцията е създадена специализирана дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“. Тази дирекция ще извършва и оценка по заявления за отваряне на нови болници, както и нови дейности във вече съществуващите.

Функциите на Агенцията, свързани с координирането и контролирането на дейностите в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, извършвани от лечебните заведения са възложени на специализираната дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“.

Основните контролни функции, осъществявани от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще се извършват от специализираната дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“. Тази дирекция се предвижда да осъществява и оценка на ефективността и резултатите на контролната дейност, да извършва анализи и предлага на изпълнителния директор мерки за подобряване на качеството на контролната дейност.

.

СПОДЕЛИ