Дават над 700 хил. лв. на болница за обучение на спешни медици

Предизвестеният победител ще бъде обявен официално на 8 април, а 6 892-ма души от Бърза помощ трябва да преминат през курсовете

1900
спешни медици

Министерството на здравеопазването си търси болница, която е в състояние да обучи 6 892-ма души в рамките на дейността на Националния център за продължаващо обучение на спешни медици.

МЗ обяви обществена поръчка за преподаватели от специалностите „спешна медицина“, „анестезиология и интензивно лечение“, „нервни болести“,“ кардиология“, „педиатрия“, „ортопедия“, „хирургия“,  „токсикология“, „акушерство и гинекология“, „вътрешни болести“.

Изискванията, на които трябва да отговорят кандидатите са валидно разрешение за лечебна дейност по ЗЗЛ и да имат разкрито функциониращо многопрофилно спешно отделение с трето ниво на компетентност. Освен това, участниците трябва да са акредитирани за цялостна медицинска дейност, както и за обучение на студенти или специализанти.

Тъй като търгът не е разделен на обособени позиции, на практика изглежда направен за една единствена болница – „Пирогов“. Именно в спешния институт се провеждаха и досегашните обучения и лекарите там имат както опит, така и готови зали с манекени за провеждането на курсовете. Известни шансове има и „Токуда“, или пък консорциум от болници. Според запознати обаче „Пирогов“ е предизвестеният обучител на спешните медици. Което донякъде е логично, макар че в момента най-много линейки карат спешни пациенти в столичната „Св. Анна“.

Курсовете ще са с продължителност по 8,5 астрономически часа. Теоретичната част е с обща продължителност от 15 астрономически часа седмично, като лекциите трябва да се провеждат в зали, които побират до 160 човека. Освен теоретична е предвидено да има и практическа част. Тя е с продължителност 17 часа и половина на седмица. Спешните медици ще бъдат разделени на групи, като всяка от групите не трябва да надвишава 12 човека.

Обществената поръчка се обявява въз основа на проект финансиран със средства на ЕС за „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ както и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, уточняват от МЗ. Стойността е 717 595, 55 лева, без ДДС. Офертите ще бъдат отворени в МЗ на 8 април, в 14.00 часа.

СПОДЕЛИ